Obsah

Kontroly OVÚP za rok 2015

Typ: ostatní
Zpráva o výsledcích kontrol provedených odborem výstavby a ÚP Městského úřadu ve Vítkově za rok 2015

Zpráva o výsledcích kontrol provedených odborem výstavby a ÚP Městského úřadu ve Vítkově za rok 2015 

zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby a ÚP provedl na území obce s rozšířenou působností Vítkov za rok 2015 dvě kontroly fyzických osob podle § 33b. zákona č. 11/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Taktéž byl proveden 1 úkon předcházejících kontrole, neboť v souladu s ust. § 3 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) může kontrolní orgán provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda kontrolu zahájit, přičemž se o těchto úkonech pořídí záznam. Navazuje-li na tyto úkony kontrola, mohou sloužit skutečnosti takto získané jako podklad pro kontrolní zjištění. V tomto případě se jednalo o dohledání dokumentů v archívu stavebního úřadu, konkrétně o projektovou dokumentaci pro stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.

Kontroly byly provedeny na základě žádosti úřadu práce jako orgánu pomoci v hmotné nouzi a týkaly se skutečnosti, zda jiný než obytný prostor splňuje požadavky § 33 odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Stavební úřad zkoumal plnění požadavků § 33 odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi v souvislosti s vybranými paragrafy vyhlášky č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby. Provedením kontrol bylo zjištěno, že požadavky § 33b odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi jsou přiměřeně splněny. Z obou provedených kontrol byl pořízen protokol o kontrole.


Vytvořeno: 24. 2. 2016
Poslední aktualizace: 24. 2. 2016 00:00