Obsah

Kontroly OŽP v roce 2014

Typ: ostatní
Zpráva o výsledcích kontrol provedených odborem životního prostředí Městského úřadu ve Vítkově za rok 2014 zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Městský úřad Vítkov, odbor životního prostředí provedl na území obce s rozšířenou působností Vítkov za rok 2014 celkem 30 kontrol. Z toho bylo provedeno:

  • 25 kontrol podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
  • 4 kontroly podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
  • 1 kontrola podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontroly podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Provedeno bylo celkem 25 kontrol, včetně úkonů předcházejících kontrole dle § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ze kterých byl pořízen záznam. U fyzických osob nebyla provedena žádná kontrola.

Bylo vydáno 8 rozhodnutí o pokutě, 17 kontrol bylo bez provinění.

Nejčastěji bylo zjištěno porušení § 39 odst. 2) zákona o odpadech tj. porušení evidenční a ohlašovací povinnosti o produkci a nakládání s odpady.

 

Kontroly podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů:

Provedeny byly celkem 4 kontroly, z toho bylo provedeno:

  • 1   kontrola fyzických osob
    • bez provinění
  • 3  kontroly právnických osob
    • bez provinění

Kontroly podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů:

Provedena byla celkem 1 kontrola u fyzické osoby. Bylo zjištěno porušení ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona, tj. nakládání s povrchovými vodami bez povolení vodoprávního úřadu.

Byly provedeny 3 úkony předcházející kontrole dle § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ze kterých byl pořízen záznam.

 


Vytvořeno: 6. 5. 2015
Poslední aktualizace: 6. 5. 2015 00:00
Autor: