Obsah

Oprávněné úřední osoby

Seznam oprávněných osob, podle zákona § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řad, ve znění pozdějších předpisů.

Úkony správního orgánu v řízení provádějí úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu (dále jen „oprávněné úřední osoby“).

 

 • Adamec Zdeněk, Bc.

 • Ambrožová Adéla, Bc.

 • Anders Petr    

 • Balnarová Bronislava, Bc. 

 • Bensch Michal, Bc., DiS.  

 • Černocká Marie, Mgr.

 • Dubová Petra, Ing.     

 • Fojtíková Kateřina, Mgr. 

 • Formánková Zdeňka

 • Gonsiorová Lenka, Bc.

 • Hájková Martina

 • Haas Ondřej, Ing. 

 • Hýžová Eva, Mgr.

 • Javorský Marek, Bc.

 • Kalivodová Miroslava, Mgr.

 • Kiššová Hana, Ing. 

 • Klapetková Hana, Mgr.

 • Knichalová Jana

 • Koldušková Kateřina, Mgr.

 • Kubalová Pavlína, Mgr.

 • Kunzová Miroslava, Ing.

 • Kupka Tomáš, Ing.

 • Lukašíková Andrea

 • Mikulová Marie, Ing.

 • Molková Jana, Mgr., DiS.

 • Motlová Lenka, Bc.

 • Oršová Ivana

 • Pazderová Adéla, Ing.

 • Petrtýlová Šárka, Ing.

 • Raabová Regina, DiS.

 • Sommer Marek, Bc.

 • Šrubařová Xenie, Ing.

 • Štipčák Jaromír

 • Švecová Klára, Ing.

 • Turcovský Ondřej, DiS.

 • Wesselská Jarmila

 • Židek Vladimír, Bc.

 

Pověření jednotlivých osob jsou k nahlédnutí na informačním centru Městského úřadu.