Obsah

Přehled software zveřejňovaný dle zákona 365/2000 sb.

Informace o informačním systému Městského úřadu Vítkov, zveřejňované podle § 5 odst. 2 písm. h) zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů:

 

ASPI

Systém právních norem

Crypta ČP 

Zabezpečené předávání dat

Czech POINT

Ověřené výpisy z registrů

ČKP

Přístup ke kanceláři pojistitelů

DP

Dálkový přístup pro ověřený výpis z LV

DS SSL

Agenda lesního hospodářství

Esri Arc View

Geografické informační systémy

EVI, ESPI

Evidence odpadů, evidence správních řízení

Evidence dopravních agend

Agenda dopravních agend

Evidence mysliveckých a rybářských průkazů

Agenda mysliveckých a rybářských průkazů

Evidence myslivosti

Evidence myslivosti

Evidence zemědělských podnikatelů

Evidence zemědělských podnikatelů

Firebird

databázový systém

Ginis

Spisová služba, Ekonomické moduly, Evidence obyvatel, Matrika, Volby

Gordic

Mzdy, Personalistika

Eset

Antivirový systém

Heletax

Agenda lesního hospodářství

IS RŽP

Centrální evidence podnikatelů, Registr živnostenského podnikání

Fortigate

Firewall

KoPla

Agenda lesního hospodářství

Majetková a provozní evidence VaK

Vstupní formuláře a odpadová evidence

MS Office

Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access

MS SQL 2008

Databázový systém

MS Windows 7, 8

Operační systém pro klienty

MS Windows2008 Server

Operační systém pro servery

Oracle

Databázový systém

Profibanka

Internetbanking KB

Real soft

Evidence nemovitého majetku

Servis 24

Internetbanking ČS

OK Nouze / OK Služby

Agendy sociálních dávek

T-mapy, Mapový server

Geografické informační systémy

Tranis

Základní technický popis vozidel

Vita

Stavební a přestupkové řízení

VPE

Editor vodoprávní evidence

Evidence smluv

Evidence smluv

Windows 2012 Server

Operační systém pro server

Windows server 2016

Operační systém pro server

MS Windows 10

Operační systém pro klienty

Linux

Operační systém pro server