Obsah

Nařízení Města Vítkova

Město Vítkov může při výkonu přenesené působnosti vydávat právní předpisy na základě a v mezích zákona. Tyto právní předpisy se nazývají nařízení. Při vydávání se Město Vítkov řídí jinými právními předpisy. Nařízení schvaluje Rada města Vítkova.

Právní předpisy Města Vítkova mohou ukládat povinnosti jen na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Povinnostmi se rozumí jak příkaz tak zákaz určitého jednání.

Nařízení města Vítkova č. 2 / 2021

kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic v územním obvodu města Vítkov a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

nařízení-2021-02.pdf Staženo: 32x

Nařízení č. 1 / 2021

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

nařízení_2021_1.pdf Staženo: 96x

Nařízení č. 1 / 2020

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Vítkova

1_2020 Nařízení města Vítkova o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Vítkova.pdf Staženo: 243x

Nařízení č.2/2001

Nařízení Města Vítkova, kterým se ruší Nařízení Města Vítkova o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

nařízení-2001-02.doc Staženo: 960x

Nařízení č. 1/2008

Nařízení č.1/2008, kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/1999 o stavební uzávěře na celé katastrální území Jelenice.

nařízení-2008-01.doc Staženo: 1115x

Nařízení č. 2/2008

Nařízení města Vítkova č. 2/2008, kterým se zrušuje nařízení města Vítkova č. 2/2000, tržní řád a nařízení města Vítkova č. 4/2005, kterým se mění OZV č. 2/2000, tržní řád

nařízení-2008-02.doc Staženo: 947x

Nařízení č. 1/2011

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

nařízení-2011-01.doc Staženo: 1021x

Stránka

  • 1