Obsah

Nařízení Města Vítkova

Město Vítkov může při výkonu přenesené působnosti vydávat právní předpisy na základě a v mezích zákona. Tyto právní předpisy se nazývají nařízení. Při vydávání se Město Vítkov řídí jinými právními předpisy. Nařízení schvaluje Rada města Vítkova.

Právní předpisy Města Vítkova mohou ukládat povinnosti jen na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Povinnostmi se rozumí jak příkaz tak zákaz určitého jednání.

Nařízení č. 4/2016

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Vítkova

nařízení-2016-04.doc Staženo: 627x

Nařízení č.2/2001

Nařízení Města Vítkova, kterým se ruší Nařízení Města Vítkova o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

nařízení-2001-02.doc Staženo: 835x

Nařízení č. 1/2008

Nařízení č.1/2008, kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/1999 o stavební uzávěře na celé katastrální území Jelenice.

nařízení-2008-01.doc Staženo: 988x

Nařízení č. 2/2008

Nařízení města Vítkova č. 2/2008, kterým se zrušuje nařízení města Vítkova č. 2/2000, tržní řád a nařízení města Vítkova č. 4/2005, kterým se mění OZV č. 2/2000, tržní řád

nařízení-2008-02.doc Staženo: 823x

Nařízení č. 2/2009

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací, a schůdnosti místních komunikací

nařízení-2009-02.doc Staženo: 876x

Nařízení č. 1/2011

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

nařízení-2011-01.doc Staženo: 900x

Stránka

  • 1