Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 1077
TÝDEN: 3657
CELKEM: 1332109

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zrušené obecně závazné vyhlášky města Vítkova

7/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/2015 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/2011 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí na území města Vítkova 
7/2010  o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství
 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí na území města Vítkov
 4/2010 o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství
 3/2010 o místním poplatku ze psů
2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 1/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí na území města Vítkov
 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 6/2008 kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 4/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 6/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 4/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 4/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
3/2008 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
2/2008 o ochraně nočního klidu
1/2008 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno
 6/2007 kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 4/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
1/2007 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Vítkov
 4/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3/2006 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7/2005, o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství
2/2006 o závazné části a užívání schválené změny č. 3 územního plánu města Vítkova
 1/2006 o místním poplatku ze psů
 9/2005 kterou se mění OZV č. 6 / 2004, o místním poplatku ze vstupného
 7/2005 o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství
 6/2005 o veřejném pořádku
5/2005 o závazné části a užívání schválené změny č. 1 územního plánu města Vítkova
 4/2005 nařízení, kterým se mění OZV č. 2/2000, tržní řád
 3/2005 o místním poplatku ze psů
 7/2004 o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství
 6/2004 o místním poplatku ze vstupného
 5/2004 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místním poplatku z ubytovací kapacity
 4/2004 o místním poplatku ze psů
 3/2004 o stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění
 1/2004 o tvorbě a užití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
 6/2003 o zrušení OZV 4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o změně OZV 5/2001, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 5/2003 o změně OZV č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
 4/2003 o změně přílohy OZV 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 3/2003 o místních poplatcích
 2/2003 o tvorbě a užití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Vítkova
 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
 3/2002 o změně některých ustanovení OZV 1/2000 (pův. 21/2000) o tvorbě a užití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města
 2/2002 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob
 1/2002 Požární řád města Vítkova
 6/2001 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol ve Vítkově
 5/2001 stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyhláška o poplatku za odpad)
4/2001

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Vítkova

 2/2001 o změně některých ustanovení OZV 10/2000 (pův. 27/2000) vyhlášky o poplatku za odpad
 1/2001 o místních poplatcích
 11/2000 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Vítkova
 10/2000 o poplatku za odpad
 9/2000 o závazné části a užívání územního plánu Vítkov - místní část Jelenice
 8/2000 dodatek č. 1 k vyhlášce 2/1998 (pův. č.12/1998) o nakládání s komunálním odpadem na území města
 7/2000 o závazné části a užívání regulačního plánu Vítkov - lokalita Skřivánčí pole, lokalita Budišovská ulice
 6/2000 o stanovení spádových obvodů základních škol zřízených městem
 5/2000 o místních poplatcích
 2/2000 tržní řád
 1/2000 o tvorbě a užití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Vítkova
 3/1999 o závazné části a užívání územního plánu sídelního útvaru Vítkov (Podhradí, Prostřední Dvůr, Lhotka u Vítkova)
 2/1999 o stavební uzávěře
 6/1998 o veřejném pořádku
 4/1998 tržní řád
 3/1998 vyhláška, kterou se mění OZV 2/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Vítkova"
 2/1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Vítkova 
 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
 2/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Vítkova"
 1/1997 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny ve městě Vítkově
 5/1996 o zrušení vyhlášky o zpoplatňování malých zdrojů znečišťování ovzduší
 4/1996 o užívání městského znaku a praporu
 3/1996 řád tržiště 
 2/1996 o místních poplatcích
 1/1996 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny ve městě Vítkově
 5/1995 o úpravě základního nájemného bytů podle polohy domu
 3/1995 požární řád města Vítkova
 2/1995 o ochraně spotřebitelů před prodejem produktů zemědělské rostlinné a živočišné výroby nezjištěné kvality a původu na území města Vítkova a jeho místních částech
 1/1995 vyhláška o místních poplatcích
 4/1994 vyhláška o zpoplatňování malých zdrojů znečišťování ovzduší
 3/1994 vyhláška o veřejném pořádku
 2/1994 domovní řád pro město Vítkov
 1/1994 vyhláška o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
 1/1992 vyhláška o Městské policii Vítkov a výstrojním řádu
 1/1990 vyhláška o vymezení lokalit a objektů ke sjednávání nájemného za užívání nebytových prostor bez omezení


 

Výběr jazyka