Obsah

Směrnice Městského úřadu ve Vítkově

Jednací řád a náplň činností výborů zastupitelstva Města Vítkova

Všeobecná směrnice

2007_12.pdf Staženo: 575x | 22.11.2012

Jednací řád komisí Rady města Vítkova

2018_25_ Jednací_řád_komisí_rady_města.pdf Staženo: 199x | 08.01.2019

Jednací řád zastupitelstva města Vítkova

Všeobecná směrnice

2007_3.doc Staženo: 458x | 22.11.2012

Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově, včetně poboček Klokočov a Mobilní knihovny

Směrnice oddělení kultury

2018_17.pdf Staženo: 194x | 08.01.2019

Návštěvní řád kina Panorama ve Vítkově

Směrnice oddělení kultury

Kino - návštěvní řád.pdf Staženo: 263x | 08.01.2019

Organizační řád Městského úřadu ve Vítkově

Všeobecná směrnice

2018_22_Organizační_řád.docx Staženo: 237x | 08.01.2019

Pravidla k poskytování dotací na podporu projektů z rozpočtu města Vítkova

Směrnice finančního odboru

s19_2015 pravidla pro poskytopvání dotací z rozpočtu města vítkova.doc Staženo: 653x | 23.06.2015

Pravidla pro čerpání finančních prostředků osadními výbory

Všeobecná směrnice

21_2018 Pravidla pro čerpání fin.pdf Staženo: 374x | 22.11.2018

Pravidla pro nahlašování poruch varovného a informačního systému Města Vítkova a četnost jejich odstraňování.

Směrnice odboru vnitřní správy

pravidla pro nahlašování poruch varovného a informačního systému města vítkova a četnost jejich odstraňování.pdf Staženo: 601x | 04.03.2016

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova

Směrnice odboru služeb

2018_16_Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Vítkova-1.pdf Staženo: 387x | 08.01.2019

Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově - planá od 1.1.2020

Směrnice odděleni kultury

Pravidla - pronájem KD 2020.pdf Staženo: 13x | 29.11.2019

Pravidla pro pronájem prostor v kulturním domě ve Vítkově - platná do 31.12.2019

Směrnice oddělení kultury

pravidla kd - kino 2015.pdf Staženo: 616x | 29.11.2019

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadu Vítkov

Směrnice odboru správních činností

2010_15.doc Staženo: 824x | 22.11.2012

Pravidla pro udílení Ceny Jana Zajíce

Všeobecná směrnice

CJZ - pravidla 03-2019.pdf Staženo: 577x | 18.02.2019

Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky

Směrnice oddělení kultury

pravidla - rozhlas 2016.pdf Staženo: 701x | 02.01.2018

Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje

Směrnice oddělení kultury

2017_3 pravidla pro vydávání vítkovského zpravodaje.pdf Staženo: 427x | 04.04.2017

Pravidla pro využívání azylové ubytovny ve Vítkově

Směrnice odboru sociálních věcí

pravidla využívání azylové ubytovny ve vítkově.docx Staženo: 468x | 22.11.2012

Pravidla tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení Města Vítkova (nová verze)

Směrnice finančního výboru

2018_14 Pravidla tvorby a užití prostředků FRB.pdf Staženo: 230x | 02.07.2018

Pravidla upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Všeobecná směrnice

2015_21.pdf Staženo: 347x | 08.01.2019

Příloha ke směrnici o ochraně osobních údajů - informační povinnost

Všeobecná směrnice

2005_11_příloha_informační_povinnost (1).doc Staženo: 374x | 22.11.2012

Stránka