Obsah

Směrnice Městského úřadu ve Vítkově

Jednací řád a náplň činností výborů zastupitelstva Města Vítkova

Všeobecná směrnice

2007_12.pdf Staženo: 564x | 22.11.2012

Jednací řád komisí Rady města Vítkova

2018_25_ Jednací_řád_komisí_rady_města.pdf Staženo: 189x | 08.01.2019

Jednací řád zastupitelstva města Vítkova

Všeobecná směrnice

2007_3.doc Staženo: 452x | 22.11.2012

Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově, včetně poboček Klokočov a Mobilní knihovny

Směrnice oddělení kultury

2018_17.pdf Staženo: 185x | 08.01.2019

Návštěvní řád kina Panorama ve Vítkově

Směrnice oddělení kultury

Kino - návštěvní řád.pdf Staženo: 238x | 08.01.2019

Organizační řád Městského úřadu ve Vítkově

Všeobecná směrnice

2018_22_Organizační_řád.docx Staženo: 221x | 08.01.2019

Pravidla k poskytování dotací na podporu projektů z rozpočtu města Vítkova

Směrnice finančního odboru

s19_2015 pravidla pro poskytopvání dotací z rozpočtu města vítkova.doc Staženo: 642x | 23.06.2015

Pravidla pro čerpání finančních prostředků osadními výbory

Všeobecná směrnice

21_2018 Pravidla pro čerpání fin.pdf Staženo: 363x | 22.11.2018

Pravidla pro nahlašování poruch varovného a informačního systému Města Vítkova a četnost jejich odstraňování.

Směrnice odboru vnitřní správy

pravidla pro nahlašování poruch varovného a informačního systému města vítkova a četnost jejich odstraňování.pdf Staženo: 586x | 04.03.2016

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova

Směrnice odboru služeb

2018_16_Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Vítkova-1.pdf Staženo: 353x | 08.01.2019

Pravidla pro pronájem prostor v kulturním domě ve Vítkově

Směrnice oddělení kultury

pravidla kd - kino 2015.pdf Staženo: 578x | 04.03.2016

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadu Vítkov

Směrnice odboru správních činností

2010_15.doc Staženo: 812x | 22.11.2012

Pravidla pro udílení Ceny Jana Zajíce

Všeobecná směrnice

CJZ - pravidla 03-2019.pdf Staženo: 567x | 18.02.2019

Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky

Směrnice oddělení kultury

pravidla - rozhlas 2016.pdf Staženo: 696x | 02.01.2018

Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje

Směrnice oddělení kultury

2017_3 pravidla pro vydávání vítkovského zpravodaje.pdf Staženo: 414x | 04.04.2017

Pravidla pro využívání azylové ubytovny ve Vítkově

Směrnice odboru sociálních věcí

pravidla využívání azylové ubytovny ve vítkově.docx Staženo: 448x | 22.11.2012

Pravidla tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení Města Vítkova (nová verze)

Směrnice finančního výboru

2018_14 Pravidla tvorby a užití prostředků FRB.pdf Staženo: 222x | 02.07.2018

Pravidla upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Všeobecná směrnice

2015_21.pdf Staženo: 337x | 08.01.2019

Příloha ke směrnici o ochraně osobních údajů - informační povinnost

Všeobecná směrnice

2005_11_příloha_informační_povinnost (1).doc Staženo: 366x | 22.11.2012

Vnitřní směrnice o postupu MěÚ při provádění zákona o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb.

Všeobecná směrnice

2001_17.doc Staženo: 375x | 22.11.2012

Stránka