Obsah

Směrnice Městského úřadu ve Vítkově

Jednací řád a náplň činností výborů zastupitelstva Města Vítkova

Všeobecná směrnice

2007_12.pdf Staženo: 318x

Jednací řád komisí Rady města Vítkova

Všeobecná směrnice

jednací_řád_komicí_rm_vítkov-1.pdf Staženo: 172x

Jednací řád Rady města Vítkova

Všeobecná směrnice

2000_3.doc Staženo: 272x

Jednací řád zastupitelstva města Vítkova

Všeobecná směrnice

2007_3.doc Staženo: 240x

Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově včetně poboček Klokočov a Mobilní knihovny

Směrnice oddělení kultury

2018_12_Knihovní_ řád.pdf Staženo: 572x

Organizační řád MěÚ Vítkov

Všeobecná směrnice

2018_2 Organizační řád MěÚ Vítkov.pdf Staženo: 704x

Pravidla k poskytování dotací na podporu projektů z rozpočtu města Vítkova

Směrnice finančního odboru

s19_2015 pravidla pro poskytopvání dotací z rozpočtu města vítkova.doc Staženo: 423x

Pravidla pro čerpání finančních prostředků osadními výbory

Všeobecná směrnice

8_2017 Pravidla pro čerpání finančních prostředků osadními výbory.docx Staženo: 176x

Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova

Směrnice odboru služeb

9_2017_Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních sml.._.docx Staženo: 73x

Pravidla pro nahlašování poruch varovného a informačního systému Města Vítkova a četnost jejich odstraňování.

Směrnice odboru vnitřní správy

pravidla pro nahlašování poruch varovného a informačního systému města vítkova a četnost jejich odstraňování.pdf Staženo: 417x

Pravidla pro pronájem prostor v kulturním domě ve Vítkově

Směrnice oddělení kultury

pravidla kd - kino 2015.pdf Staženo: 319x

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadu Vítkov

Směrnice odboru správních činností

2010_15.doc Staženo: 490x

Pravidla pro udílení Ceny Jana Zajíce

Všeobecná směrnice

2017_2 pravidla pro udílení ceny jz.pdf Staženo: 376x

Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky

Směrnice oddělení kultury

pravidla - rozhlas 2016.pdf Staženo: 472x

Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje

Směrnice oddělení kultury

2017_3 pravidla pro vydávání vítkovského zpravodaje.pdf Staženo: 209x

Pravidla pro využívání azylové ubytovny ve Vítkově

Směrnice odboru sociálních věcí

pravidla využívání azylové ubytovny ve vítkově.docx Staženo: 226x

Pravidla tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení města Vítkova

Směrnice finančního odboru

2016 pravidla tvorby a užití frb-1.pdf Staženo: 517x

Pravidla upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2015_21.pdf Staženo: 88x

Příloha ke směrnici o ochraně osobních údajů - informační povinnost

Všeobecná směrnice

2005_11_příloha_informační_povinnost (1).doc Staženo: 146x

Vnitřní směrnice o postupu MěÚ při provádění zákona o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb.

Všeobecná směrnice

2001_17.doc Staženo: 140x

Stránka