Obsah

Směrnice Městského úřadu ve Vítkově

Jednací řád a náplň činností výborů zastupitelstva Města Vítkova

Všeobecná směrnice

2007_12.pdf Staženo: 589x | 22.11.2012

Jednací řád komisí Rady města Vítkova

Všeobecná směrnice

2018_25_ Jednací_řád_komisí_rady_města.pdf Staženo: 207x | 17.12.2019

Jednací řád zastupitelstva města Vítkova

Všeobecná směrnice

2007_3.doc Staženo: 467x | 22.11.2012

Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově, včetně poboček Klokočov a Mobilní knihovny

Směrnice oddělení kultury

2019_15 Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově.pdf Staženo: 199x | 10.02.2020

Návštěvní řád kina Panorama ve Vítkově

Směrnice oddělení kultury

Kino - návštěvní řád.pdf Staženo: 290x | 08.01.2019

Organizační řád Městského úřadu ve Vítkově

Všeobecná směrnice

2019_8_Organizační řád Městského úřadu ve Vítkově.pdf Staženo: 276x | 09.01.2020

Pravidla pro čerpání finančních prostředků pro místní části Města Vítkova

Všeobecná směrnice

2019_14 Pravidla pro čerpání finančních prostředků pro místní části Města Vítkova.pdf Staženo: 390x | 10.02.2020

Pravidla pro nahlašování poruch varovného a informačního systému Města Vítkova a četnost jejich odstraňování.

Směrnice odboru vnitřní správy

pravidla pro nahlašování poruch varovného a informačního systému města vítkova a četnost jejich odstraňování.pdf Staženo: 616x | 04.03.2016

Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Vítkova

Směrnice finančního odboru

2019_10_Pravidla_pro_poskytování_individuálních_dotací_z_rozpočtu_Města_Vítkova.pdf Staženo: 43x | 03.01.2020

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova

Směrnice odboru služeb

2019_12 Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Vítkova.pdf Staženo: 482x | 09.01.2020

Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově

Směrnice odděleni kultury

Pravidla - pronájem KD 2020.pdf Staženo: 24x | 03.01.2020

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadu Vítkov

Směrnice odboru správních činností

2010_15.doc Staženo: 837x | 22.11.2012

Pravidla pro udílení Ceny Jana Zajíce

Všeobecná směrnice

CJZ - pravidla 03-2019.pdf Staženo: 588x | 18.02.2019

Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky

Směrnice oddělení kultury

pravidla - rozhlas 2016.pdf Staženo: 707x | 02.01.2018

Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje

Směrnice oddělení kultury

2017_3 pravidla pro vydávání vítkovského zpravodaje.pdf Staženo: 442x | 04.04.2017

Pravidla pro využívání azylové ubytovny ve Vítkově

Směrnice odboru sociálních věcí

pravidla využívání azylové ubytovny ve vítkově.docx Staženo: 477x | 22.11.2012

Pravidla tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení Města Vítkova (nová verze)

Směrnice finančního výboru

2018_14 Pravidla tvorby a užití prostředků FRB.pdf Staženo: 235x | 02.07.2018

Pravidla upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Všeobecná směrnice

2015_21.pdf Staženo: 358x | 08.01.2019

Příloha ke směrnici o ochraně osobních údajů - informační povinnost

Všeobecná směrnice

2005_11_příloha_informační_povinnost (1).doc Staženo: 382x | 22.11.2012

Vnitřní směrnice o postupu MěÚ při provádění zákona o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb.

Všeobecná směrnice

2001_17.doc Staženo: 399x | 22.11.2012

Stránka