Obsah

Směrnice Městského úřadu ve Vítkově

Jednací řád a náplň činností výborů zastupitelstva Města Vítkova

Všeobecná směrnice

2007_12.pdf Staženo: 379x | 22.11.2012

Jednací řád komisí Rady města Vítkova

Všeobecná směrnice

jednací_řád_komicí_rm_vítkov-1.pdf Staženo: 218x | 03.01.2017

Jednací řád Rady města Vítkova

Všeobecná směrnice

2000_3.doc Staženo: 320x | 22.11.2012

Jednací řád zastupitelstva města Vítkova

Všeobecná směrnice

2007_3.doc Staženo: 284x | 22.11.2012

Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově, včetně poboček Klokočov a Mobilní knihovny

2018_17.pdf Staženo: 20x | 01.08.2018

Organizační řád Městského úřadu ve Vítkově

2018_13_Organizacni_rad.pdf Staženo: 41x | 01.08.2018

Pravidla k poskytování dotací na podporu projektů z rozpočtu města Vítkova

Směrnice finančního odboru

s19_2015 pravidla pro poskytopvání dotací z rozpočtu města vítkova.doc Staženo: 469x | 23.06.2015

Pravidla pro čerpání finančních prostředků osadními výbory

Všeobecná směrnice

21_2018 Pravidla pro čerpání fin.pdf Staženo: 215x | 22.11.2018

Pravidla pro nahlašování poruch varovného a informačního systému Města Vítkova a četnost jejich odstraňování.

Směrnice odboru vnitřní správy

pravidla pro nahlašování poruch varovného a informačního systému města vítkova a četnost jejich odstraňování.pdf Staženo: 464x | 04.03.2016

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova

2018_16_Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Vítkova-1.pdf Staženo: 87x | 01.08.2018

Pravidla pro pronájem prostor v kulturním domě ve Vítkově

Směrnice oddělení kultury

pravidla kd - kino 2015.pdf Staženo: 392x | 04.03.2016

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadu Vítkov

Směrnice odboru správních činností

2010_15.doc Staženo: 608x | 22.11.2012

Pravidla pro udílení Ceny Jana Zajíce

Všeobecná směrnice

2017_2 pravidla pro udílení ceny jz.pdf Staženo: 418x | 03.04.2017

Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky

Směrnice oddělení kultury

pravidla - rozhlas 2016.pdf Staženo: 542x | 02.01.2018

Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje

Směrnice oddělení kultury

2017_3 pravidla pro vydávání vítkovského zpravodaje.pdf Staženo: 253x | 04.04.2017

Pravidla pro využívání azylové ubytovny ve Vítkově

Směrnice odboru sociálních věcí

pravidla využívání azylové ubytovny ve vítkově.docx Staženo: 264x | 22.11.2012

Pravidla tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení Města Vítkova (nová verze)

Směrnice finančního výboru

2018_14 Pravidla tvorby a užití prostředků FRB.pdf Staženo: 40x | 02.07.2018

Pravidla upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2015_21.pdf Staženo: 148x | 14.08.2015

Příloha ke směrnici o ochraně osobních údajů - informační povinnost

Všeobecná směrnice

2005_11_příloha_informační_povinnost (1).doc Staženo: 184x | 22.11.2012

Vnitřní směrnice o postupu MěÚ při provádění zákona o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb.

Všeobecná směrnice

2001_17.doc Staženo: 188x | 22.11.2012

Stránka