Obsah

Směrnice Městského úřadu ve Vítkově

Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje

Směrnice oddělení kultury

2017_3 pravidla pro vydávání vítkovského zpravodaje.pdf Staženo: 466x | 04.04.2017

Pravidla pro využívání azylové ubytovny ve Vítkově

Směrnice odboru sociálních věcí

pravidla využívání azylové ubytovny ve vítkově.docx Staženo: 501x | 22.11.2012

Pravidla tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení Města Vítkova+Žádost -zapůjčka z FRB ke směrnici č. 8/2020

2020_8 Pravidla tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení města Vítkova.docx Staženo: 9x | 03.07.2020

Pravidla upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Všeobecná směrnice

2015_21.pdf Staženo: 384x | 08.01.2019

Příloha ke směrnici o ochraně osobních údajů - informační povinnost

Všeobecná směrnice

2005_11_příloha_informační_povinnost (1).doc Staženo: 412x | 22.11.2012

Vnitřní směrnice o postupu MěÚ při provádění zákona o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb.

Všeobecná směrnice

2001_17.doc Staženo: 435x | 22.11.2012

Zásady a metodika poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti

Směrnice finančního odboru

2020_4 Zásady a metodika poskytování individuálních dotací.pdf Staženo: 70x | 12.05.2020

Zásady a metodika poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti - příloha č. 1

Příloha č. 1_k_04_2020_od_01042020.xlsx Staženo: 12x | 12.05.2020

Zásady a metodika poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti - příloha č. 2

Příloha č. 2_k_04_2020_od_01042020.xlsx Staženo: 12x | 12.05.2020

Zásady a metodika poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti - příloha č. 3

Příloha č. 3_k_04_2020_od_01042020.docx Staženo: 14x | 12.05.2020

Zásady a metodika poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti - příloha č. 4

Příloha č. 4_k_04_2020_od_01042020.docx Staženo: 10x | 12.05.2020

Zásady pro užívání prostor MěÚ poslaneckými kluby

Všeobecná směrnice

2000_2.doc Staženo: 210x | 22.11.2012

Zásady prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku města Vítkova

Směrnice finančního odboru

6_2019 Zásady prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku města Vítkova.pdf Staženo: 267x | 02.09.2019

Zásady přístupu orgánů města Vítkova k dlužníkům města při vyřizování jejich žádostí

Směrnice finančního odboru

2019_4_Zásady_přístupu_města_Vítkova_k_dlužníkům.pdf Staženo: 299x | 30.08.2019

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice odboru služeb

2019_9_Závazná_pravidla_pro_zadávání_veřejných_zakázek_malého_rozsahu.pdf Staženo: 766x | 18.12.2019

Stránka