Obsah

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace

Adresa

Dělnická 705
74901 Vítkov

Kontakty

telefon
+420 556 300 730
+420 556 300 731
fax
+420 556 300 582

GPS: 49° 46′ 48.76″N  17° 45′ 28.612″E

zobrazit v mapě
Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva města Vítkova dne 3.4.1991 pod č.j. 17/6 s účinností od 1.4.1991.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Účelem zřízení příspěvkové organizace je hospodářské využívání majetku města a provozování veřejně prospěšných činností.

HLAVNÍ ČINNOST, tj. činnost odpovídající hlavnímu účelu:

 • čištění města, opravy a údržba místních komunikací, provádění staveb, jejich změn a odstraňování dle potřeby zřizovatele, péče o zeleň ve vlastnictví města, sadové úpravy, zemědělská a zahradnická činnost
 • osobní a nákladní doprava
 • správa a opravy veřejného osvětlení
 • odvoz pevného domovního odpadu, nakládání s odpady, separace, provoz skládky v Nových Těchanovicích, sběrný dvůr nebezpečných odpadů
 • správa svěřeného majetku dle dispozic vlastníka
 • provozování autobusové čekárny, pohřební a hřbitovní služby
 • provozování koupaliště
 • provoz městských lesů (pěstební činnost, těžba a prodej dřeva)

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

navazující na hlavní činnost:

Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost mimo svou hlavní činnost za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele.

 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • hostinská činnost
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady