Obsah

OSADNÍ VÝBORY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 26.11.2014 souhlasilo se záměrem zřídit v místních částech osadní výbory. I když předsedu a členy dle zákona o obcích volí zastupitelé, vedení města se rozhodlo, že se sejde s občany v místních částech, kde na setkáních občanům vysvětlí, co to jsou osadní výbory, za jakým účelem se zřizují, jaké jsou jejich kompetence a při teto příležitosti se samotných občanů zeptá, koho by oni navrhovali jako své zástupce do výborů. Setkání proběhlo ve všech sedmi místních částech.  Ve všech místních částech obdrželi zástupci města návrhy na jednotlivé členy osadních výborů, kteří si následně navrhli, koho by chtěli za předsedu.

Počty členů byly stanoveny po dohodě s občany. Tyto návrhy, tak jak je občané podali, byly předloženy  zastupitelům města a byly beze změn schváleny.

 

Klokočov – 9 členů

Předseda -  Ing. Zdeněk Petrů.                               

Členové osadního výboru místní části Klokočov – Ing. Ivan Petrtýl, Michaela Dlouhá, Josef Kalina, Radoslav Leher, Šárka Šustková, Petr Mader, Alena Leherová, Jana Cihlářová.

 

Prostřední Dvůr – 7 členů

Předseda -  Iveta Macíčková.

Členové osadního výboru místní části Prostřední Dvůr – Petr Macíček, Marcela Drcmanová, Radek Broža, Dagmar Czecháczková, Jakub Ondrejáš, Jan Odstrčil.

 

Podhradí - 5 členů

Předseda -  MUDr. Zdeňka Suchomelová

Členové osadního výboru místní části Podhradí – David Grim, Jan Kaloč, Pavel Želinský, Robert Dušek

 

Lhotka – 5 členů

Předseda -  Petr Fabík.

Členové osadního výboru místní části Lhotka – Libor Lichovník, Roman Goralčík, Ladislav Kundrát, Lucie Průchová

 

Jelenice – 5 členů

Předseda -  Libor Pauler.

Členové osadního výboru místní části Jelenice – Mgr. Radka Černínová, Josef Fiala, Ing. Radomír Pauler, Zdeňka Vlčková.

 

Zálužné – 3 členové

Předseda -  Mgr. Petr Zahnaš.

Členové osadního výboru místní části Zálužné – Ing. Václav Čížek, Petr Havlický.

 

Občané se mohou na své osadní výbory obracet se svými připomínkami a podněty. Město zase bude předsedkyně a předsedy osadních výborů informovat o problematice týkající se místních částí, prodejích pozemků, připravovaných akcích apod.