Obsah

Osadní výbory

Organizační zařazení

Město Vítkov > Zastupitelstvo města Vítkova

OSADNÍ VÝBORY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

 

Z historie osadních výborů:

Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 26. 11. 2014 souhlasilo se záměrem zřídit v místních částech osadní výbory. I když předsedu a členy dle zákona o obcích volí zastupitelé, vedení města se rozhodlo, že se sejde s občany v místních částech, kde na setkáních občanům vysvětlí, co to jsou osadní výbory, za jakým účelem se zřizují, jaké jsou jejich kompetence a při teto příležitosti se samotných občanů zeptá, koho by oni navrhovali jako své zástupce do výborů. Setkání proběhlo ve všech sedmi místních částech.  Ve všech místních částech obdrželi zástupci města návrhy na jednotlivé členy osadních výborů, kteří si následně navrhli, koho by chtěli za předsedu.

 

Současnost: 

Počty členů byly stanoveny po dohodě s občany. Tyto návrhy, tak jak je občané podali, byly předloženy  zastupitelům města a byly schváleny.

Volba členů osadních výborů na volební období 2022 - 2026 proběhla na II. zasedání zastupitelstva 9. listopadu 2022. 

Osadní výbor v místní části Nové Těchanovice nebyl prozatím zvolen. 

 

Osadní výbor v místní části Klokočov - 9 členů

Předseda: Ing. Zdeněk Petrů

Členové: Pavel Kučerka, Petr Mader, Renáta Leherová, Ing. Ivan Petrtýl, Jana Cihlářová, Michaela Formánková, Josef Kalina, Zuzana Karpitschková

 

Osadní výbor v místní části Prostřední Dvůr - 7 členů

Předsdkyně: Bc. Radka Mikulenková

Členové: Bc. Lukáš Mikulenka, Markéta Ondrejášová, Jakub Ondrejáš, Gabriela Odstrčilová, Petr Macíček, Rostislav Lehký.

 

Osadní výbor v místní části Podhradí - 3 členové

Předsedkyně: Mgr. Vladimír Tománek

Členové: David Grim, Arnošt Tůma

 

Osadní výbor v místní části Lhotka - 5 členů

Předseda: Petr Fabík

Členové: Libor Lichovník, Roman Goralčík, Ladislav Kundrát, Lenka Průchová

 

Osadní výbor v místní části Jelenice - 5 členů

Předseda: Libor Pauler

Členové: Mgr. Radka Černínová, Zdeňka Vlčková, Josef Fiala, Ing. Radomír Pauler

 

Osadní výbor v místní části Zálužné - 3 členové

Předseda: Mgr. Petr Zahnaš

Členové: Ing. Václav Čížek, Ing. Tomáš Dratva

 

Občané se mohou na své osadní výbory obracet se svými připomínkami a podněty. Město zase bude předsedkyně a předsedy osadních výborů informovat o problematice týkající se místních částí, prodejích pozemků, připravovaných akcích apod.