Obsah

Osadní výbor Klokočov

 

Předseda -  Ing. Zdeněk Petrů.                               

Členové osadního výboru místní části Klokočov – Ing. Ivan Petrtýl, Michaela Dlouhá, Josef Kalina, Radoslav Leher, Šárka Šustková, Petr Mader, Alena Leherová, Jana Cihlářová.

 

Na základě výsledku setkání členů zastupitelstva a rady města s občany místní části Klokočov v Sokolovně dne 12. 2. 2015, byl Usnesením Zastupitelstva města Vítkova ze dne 25. 2. 2015 zřízen Osadní výbor v místní části Klokočov. Počet členů byl stanoven na sedm a členy Osadního výboru byli Zastupitelstvem města jmenováni:

Michaela Dlouhá, Alena Leherová, Stanislav Šustek, Aleš Cihlář, Josef Kalina, Radoslav Leher a Ing. Zdeněk Petrů. Předsedou byl zvolen Ing. Zdeněk Petrů.

Primárním cílem Osadního výboru je být iniciačním a poradním orgánem zastupitelstva, přenášet na zastupitelstvo požadavky občanů, vyjadřovat se k různým činnostem na území obce, např. v oblasti údržby komunikací, údržby zeleně, investiční výstavby, provozu zařízení města na území místní části, atd. Smyslem osadních výborů není vytvářet „malá zastupitelstva" v částech obce, ale být spojovacím článkem mezi občany této části obce a zastupitelstvem, „hlídačem" zájmů dané městské části.

Druhým a velmi důležitým cílem je také oživit činnost lidí, kteří tady žijí, mají tady chaty a chalupy a hlavně chuť se do života v obci zapojit. Ve spolupráci se Sokolem Klokočov budeme chtít zorganizovat několik akcí pro děti, dospělé a samozřejmě i starší občany. Přemýšlíme o tom, jakým způsobem a formou Vás všechny oslovit, slyšet od Vás nápady, co bychom mohli společně zorganizovat, co by Vás zajímalo a hlavně jakých společných akcí se chcete zúčastnit, popř. přiložit ruku k dílu. Ke každé akci, ať je to pro jakoukoli cílovou skupinu, potřebujeme: Nápad, Chuť se do toho zapojit, Pomoc s organizací a zajištěním.

Osadní výbor není uzavřená skupinka lidí, kteří si chtějí dělat jen akce pro sebe. Přesně naopak. Ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoli odměnu bychom rádi do budoucna do této činnosti zapojili co nejvíce z Vás. Dejte nám vědět na Facebooku – skupina Osadní výbor Klokočov, že máte nápad, či nějaký problém nebo že s Vaší pomocí můžeme počítat. Další možností je oslovit kohokoli z Osadního výboru nebo přijít na naši schůzku, která se koná každé první úterý v měsíci v 18.,00hod v Sokolovně.

Určitě se nepodaří vše realizovat, ale určitě bude možné specifikovat základní požadavky, na které se budeme chtít prioritně zaměřit a snažit se je postupně realizovat. Je to běh na dlouhou trať, ale je dobře, že s tím můžeme začít. Informace, které budeme mít, budou zveřejňovány na stránkách Facebooku, ve vývěsce u obchodu, popř. i touto písemnou formou.

Za Osadní výbor Klokočov

Ing. Zdeněk Petrů

 

Kontakt: +420 602 530 255, e-mail: zpetru@outlook.cz

Kontakt na Osadní výbor: ov-klokocov@seznam.cz