Obsah

Rada města Vítkova

Organizační zařazení

Město Vítkov

Hlavní adresa

náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov

Rada města Vítkova

Rada města je výkonným orgánem pouze v oblasti samostatné působnosti města. Jedinou výjimkou je oprávnění vydávat nařízení na úseku výkonu státní správy, pokud je k jejich vydání obec zmocněna v zákonech. Rada města ve Vítkově má 7 členů. Pravomoci, úkoly a povinnosti členů rady jsou dány a vymezeny zákonem o obcích v platném znění, a to zejména v § 99 až § 102. Způsob jednání RM stanoví jednací řád.

 

Rada města v souladu s § 122 zákona o obcích zřídila jako své iniciativní a poradní orgány - komise:

 • bytová komise;
 • komise dopravy;
 • ústřední inventarizační komise;
 • sbor pro občanské záležitosti;
 • komise dražební;

 

Pravomoci, úkoly a povinnosti komisí jsou dány a vymezeny zákonem o obcích, § 122. Rada města může zřizovat v průběhu volebního období účelově další komise s cílem řešit konkrétní záležitosti. Po dosažení cíle činnost těchto komisí končí. Komise a aktivy jsou složeny z členů ZM, zaměstnanců MěÚ a dalších občanů. Činnost komisí a aktivů upravuje jednací řád. Předsedou nemusí být člen ZM. Funkci zapisovatelů komisí a aktivů vykonávají zaměstnanci příslušných odborů MěÚ.

V případech stanovených zvláštními zákony zřídil starosta dle § 106 zákona o obcích pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce:

 • komise pro sociálně právní ochranu dětí;
 • povodňová komise;
 • bezpečnostní rada.

 

Podle směrnice MV ČR č. j: SC – 1029/2002 ze dne 16. 12. 2002, článku 9, odstavce (2) zveřejněné ve Věstníku vlády, v částce 8 ze dne 30. 12. 2002 byla za účelem skartování a likvidace neplatných cestovních dokladů a občanských průkazů zřízena:

 • skartační komise.

 

Termíny zasedání v roce 2018:

 • 9. 1.

 • 30. 1.

 • 20. 2.

 • 13. 3.

 • 3. 4.

 • 24. 4.

 • 15. 5. 

 • 5. 6.

 • 26. 6.

 • 7. 8.

 • 28. 8.

 • 18. 9.

 • 9. 10.

 • 30. 10.

 • 20. 11.

 • 11. 12.

 

 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Smolka Pavel, Ing.
Sdružení nezávislých kandidátů
radní+420 556 312 201
+420 724 183 262
Huška Oldřich, Mgr.
SNK města Vítkova a místních částí
radní+420 556 312 202
Sonnková Lenka
ANO 2011
radní+420 556 312 202
Mikulíková Marie, PhDr.
Sdružení nezávislých kandidátů
radní
Hutník Štěpán
SNK města Vítkova a místních částí
radní
Snášel Miroslav
"Změna pro Vítkov"
radní
Vícha Oldřich
"Změna pro Vítkov"
radní

Podřízené organizační složky