Obsah

Rada města Vítkova

Organizační zařazení

Město Vítkov

Hlavní adresa

náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov

Rada města Vítkova

Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti města. Je oprávněna vydávat nařízení na úseku výkonu státní správy, pokud je k jejich vydání obec zmocněna v zákonech. Rada města ve Vítkově má 7 členů. Pravomoci, úkoly a povinnosti členů rady jsou dány a vymezeny zákonem o obcích, a to zejména v § 99 až § 102. Způsob jednání RM stanoví jednací řád.

 

Rada města v souladu s § 122 zákona o obcích zřídila jako své iniciativní a poradní orgány - komise:

 • bytová komise;

 • komise dopravy;

 • hlavní / ústřední / inventarizační komise;

 • kulturní komise;

 • letopisecká komise.

Pravomoci, úkoly a povinnosti komisí jsou dány a vymezeny § 122 zákona o obcích.

 

Rada města může zřizovat v průběhu volebního období účelově další komise, případně pracovní skupiny s cílem řešit konkrétní záležitosti. Po dosažení cíle činnost těchto komisí končí. Komise a aktivy jsou složeny z členů ZM, zaměstnanců MěÚ a dalších občanů. Činnost komisí a aktivů upravuje jednací řád. Předsedou nemusí být člen ZM. Funkci zapisovatelů komisí a aktivů vykonávají zaměstnanci příslušných odborů MěÚ.

 

Termíny zasedání v roce 2022:

 
 • 11. 1.

 • 1. 2.

 • 22. 2.

 • 15. 3.

 • 5. 4.

 • 26. 4.

 • 17. 5.

 • 7. 6. 

 • 28. 6.

 • 9. 8.

 • 30. 8.

 • 20. 9.

 • 11. 10.

 • 1. 11.

 • 22. 11.

 • 13. 12. 

 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Smolka Pavel, Ing.
Sdružení nezávislých kandidátů
radní +420 556 312 201
+420 724 183 262
Šrubař Martin, Mgr.
KDU-ČSL
radní+420 556 312 202
+420 777 331 495
Cihlář Jakub, Mgr.
ANO 2011
radní
Mikulíková Marie, PhDr.
Sdružení nezávislých kandidátů
radní
Prusek Josef
KDU-ČSL
radní
Říčný Václav, Ing.
ANO 2011
radní
Škařupová Lenka, MUDr.
Sdružení nezávislých kandidátů
radní

Podřízené organizační složky