Obsah

Výbory zastupitelstva města 

 

Finanční výbor

Dle ustanovení §117(2) zákona 128/2000 Sb., o obcích, zřizuje zastupitelstvo města finanční výbor. V čele tohoto výboru dle ustanovení §117(4) je vždy člen zastupitelstva.

dle ustanovení §119(2) je zřízen:

a) k provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky

b) k plnění dalších úkolů, jimiž jej pověří zastupitelstvo.

 

Předseda: Mgr. Blanka Váňová

Členové: Ing. Zdeňek Petrů, Mgr. Oldřich Huška, Ing. Ivana Andersová, Ing. Iveta Janatová, Josef Prusek, Ing. Václav Říčný 

 

Kontrolní výbor

dle ustanovení §119(3) je zřízen:

a) k provádění kontroly usnesení zastupitelstva města a rady města

b) ke kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti

c) k plnění dalších kontrolních úkolů, jimiž jej pověří zastupitelstvo města

 

Předseda: Zdeněk Hegar

Členové: Ing. Leoš Váňa, Petr Dohnálek, Alena Zemanová, Mgr. Petr Zahnaš, Ing. Ivo Tirol, Bc. 

 

Sportovní výbor

Předseda výboru: Mgr. Petr Molek

Členové výboru: Milan Snášel, Martina Krejčí, Šárka Medunová ing., Jiří Grigier, Pavel Cihlář, Radka Zouharová ing., Šárka Petrtýlová ing., Václav Vašátko ing., Radim Pančiak

 

Osadní výbory

Zastupitelstvo města Vítkova na svém 2. zasedání 14. listopadu 2018 rozhodlo o zřízení  osadních výborů, zvolilo předsedy osadních výborů a jmenovalo členy.   

Více zde