Obsah

Výbory zastupitelstva

Organizační zařazení

Město Vítkov > Zastupitelstvo města Vítkova

Hlavní adresa

náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov

Výbory zastupitelstva města

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 zákona o obcích zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány - výbory:

  • finanční výbor;

  • kontrolní výbor,

Pravomoci, úkoly a povinnosti výborů jsou dány a vymezeny zákonem o obcích, a to konkrétně v § 117 až 121. Jejich činnost je obsažena v jednacích řádech a jednotlivých usneseních RM a ZM.

Zastupitelstvo města může zřizovat v průběhu volebního období účelově další výbory případně pracovní skupiny s cílem řešit konkrétní záležitosti. Po dosažení cíle činnost těchto výborů končí.

 

Předseda finančního výboru: Ing. Pavel Smolka

Členové finančního výboru: Mgr. Pavlína Kubalová, Mgr. Oldřich Huška, Ing. Zdeněk Petrů, Josef Prusek, Bc. Šárka Trnková, Mgr. Blanka Váňová

 

Předseda kontrolního výboru: Pavel Vašátko

Členové kontrolního výboru: Mgr. Lubomír Petrželka, Mgr. Pavel Piskovský, Jaroslav Szöllösy, Ing. Ivo Zegzulka, Bc. Tomáš Číž

 

Osadní výbory

Zastupitelstvo města zřídilo na svém 2. zasedání dne 9. 11. 2022 osadní výbory, které se řídí Pravidly pro čerpání finančních prostředků osadními výbory.

Osadní výbory byly zřízeny pro místní části: Klokočov, Prostřední Dvůr, Podhradí, Lhotka, Jelenice a Zálužné.

Předkládané zprávy do ZM a RM týkající se dané místní části, jsou odborem vnitřní správy zasílány osadním výborům k vyjádření.