Obsah

Zastupitelstvo města Vítkova

Organizační zařazení

Město Vítkov

Hlavní adresa

náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov

Zastupitelstvo města Vítkova

Od září 2021 je průběh zasedání zastupitelstva města živě přenášen na oficiálním Youtube kanálu města Vítkova.

 

Na základě Jednacího řádu Zastupitelstva města Vítkov se z jednání zastupitelstva města provádí zvukový a obrazový živý přenos, který je v souladu s

§ 97 zákona o obcích přenášen online na oficiálním youtube live kanálu města Vítkova. Živé vysílání je k dispozici pouze v uvedený den a od uvedeného času do konce zasedání zastupitelstva města.

odkaz:

https://www.youtube.com/channel/UC6EA1q1JgYGd_WAd6X3-j9w/videos

 


 

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem města v oblasti jeho samostatné působnosti. Zastupitelstvo města ve Vítkově má 21 členů, občanů města, zvolených v přímých volbách. Práva a povinnosti členů zastupitelstva města, podmínky pro jejich činnost, právní ochrana, pravomoc a úkoly jsou dány a vymezeny zákonem o obcích, a to zejména v § 67 až § 98. Způsob jednání ZM stanoví jednací řád.

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 zákona o obcích zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány - výbory:

 

  • finanční výbor

  • kontrolní výbor

  • sportovní výbor

 

Pravomoci, úkoly a povinnosti výborů jsou dány a vymezeny zákonem o obcích, a to konkrétně v § 117 až 121. Jejich činnost je obsažena v jednacích řádech a jednotlivých usneseních RM a ZM.

Zastupitelstvo města může zřizovat v průběhu volebního období účelově další výbory případně pracovní skupiny s cílem řešit konkrétní záležitosti. Po dosažení cíle činnost těchto výborů končí.

 

Termíny zasedání v roce 2022:

  • 2. 3.

  • 4. 5.

  • 15. 6.

  • 14. 9.

  • 9. 11.

  • 21. 12. (14. 12.)

 

 

 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Cihlář Jakub, Mgr.
ANO 2011
zastupitel
Dohnálek Petr
SNK města Vítkova a míst.částí
zastupitel
Grosová Alena, Mgr.
KSČM
zastupitel
Hegar Zdeněk
ČSSD
zastupitel
Huška Oldřich, Mgr.
SNK města Vítkova a místních částí
zastupitel
Krajcar Ivan, Ing.
Změna pro Vítkov
zastupitel
Kučerka Pavel
KDU-ČSL
zastupitel
Mikulíková Marie, PhDr.
Sdružení nezávislých kandidátů
zastupitel
Molek Petr, Mgr.
KDU-ČSL
zastupitel
Smolka Pavel, Ing.
Sdružení nezávislých kandidátů
starosta města+420 556 312 201
+420 724 183 262
Medunová Šárka, Ing.
ANO 2011
zastupitel
Prusek Josef
KDU-ČSL
zastupitel
Říčný Václav, Ing.
ANO 2011
zastupitel
Škařupová Lenka, MUDr.
Sdružení nezávislých kandidátů
zastupitel
Snášel Miroslav
"Změna pro Vítkov"
zastupitel
Szöllösy Jaroslav
Sdružení nezávislých kandidátů
zastupitel
Šrubař Martin, Mgr.
KDU-ČSL
místostarosta+420 556 312 202
+420 777 331 495
Tirol Ivo, Ing.
ANO 2011
zastupitel
Váňová Blanka, Mgr.
ČSSD
zastupitel
Zemanová Alena
Sdružení nezávislých kandidátů
zastupitel
Váňa Leoš, Ing.
Senioři pro Vítkov
zastupitel