Obsah

Zpět

108/2022 - Rozpočtové opatření č. 6 / 2022

Rozpočtové opatření č.: 6/2022

Schváleno v RM dne 26. 4. 2022č. usnesení 2666/68

 

Příjmy: 

P. č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
2.   4112   1   400,00    navýšení příjmů - souhrnný dotační vztah
3.   4122 348 2 882 73 500,00    dotace - Moravskoslezským krajem za sportem a poznáním
Celkem         73 900,00     

 

Výdaje: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1. 6409 5901   1   - 25 000,00    čerpání rezervy provozních výdajů
1014 5492   6   25 000,00    navýšení výdajů - příspěvek na kastraci koček a koucourů
3. 6409 5901   1   - 73 600,00    čerpání rezervy provozních výdajů
3319 5901   2 882 73 600,00    spolupodíl - Moravskoslezským krajem za sportem a poz.
3319 5901 348 2 882 73 500,00    z dotace - Moravskoslezským krajem za sportem a poz.
4. 6409 5901   1   - 6 000,00    čerpání rezervy provozních výdajů
6112 5901   5 6 6 000,00    výdaje na nájem - OV Zálužné
5. 6409 5901   1   - 43 700,00    čerpání rezervy provozních výdajů
3429 5222   1   43 700,00    navýšení výdajů - individuální dotace
Celkem 73 500,00     

 

Financování: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
    8115   1   400,00     

Vyvěšeno: 28. 4. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět