Obsah

Zpět

116/2022 - Střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na období 2023 - 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na období 2023 - 2024 (v tis. Kč)

 

 

ř. 

Údaj

Třída

Specifikace

Skutečnost 2021

Rozpočet na rok 2022 

Rozpočtový výhled 2023 

Rozpočtový výhled 2024 

1

Daňové

1xxx

 

104 396   

98 694   

115 050   

123 400   

2

Nedaňové

2xxx

 

31 039   

38 970   

53 077   

37 757   

3

Kapitálové

3xxx

 

6 595   

4 000   

3 000   

5 000   

4

Přijaté dotace (transfery)

4xxx

 

49 835   

34 646   

25 410   

23 730   

5

z toho - neinvestiční přijaté dotace (transfery)

41xx

 

30 268   

22 611   

23 910   

23 730   

6

- investiční přijaté dotace (transfery)

42xx

 

19 567   

12 035   

1 500   

-   

7

Příjmy celkem

ř. 1+2+3+4

 

191 865   

176 310   

196 537   

189 887   

8

Běžné výdaje

5xxx

 

137 544   

153 619   

167 690   

172 925   

9

v tom - opravy majetku

5171

 

10 419   

14 837   

15 180   

14 940   

10

- neinvestiční příspěvky organizacím

5331

Mateřská škola Vítkov, p. o.

2 300   

2 400   

2 700   

2 900   

11

 

5331

Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o.

7 129   

7 250   

8 000   

8 500   

12

 

5331

Středisko volného času Vítkov, p. o.

4 044   

3 997   

4 300   

4 500   

13

 

5331

Správa bytového fondu města Vítkova, p. o.

2 754   

3 000   

3 000   

3 000   

14

 

5331

Technické služby města Vítkova, p. o.

29 398   

28 402   

29 000   

29 500   

15

- neinvestiční transfery

5xxx

Dotace neziskovým organizacím apod.

1 492   

1 593   

2 270   

2 300   

16

- neinvestiční výdaje na krizové řízení

5903

Povinná rezerva

336   

 200   

400   

400   

17

Kapitálové výdaje

6xxx

 

48 746   

38 075   

53 880   

139 410   

18

v tom - investiční výdaje

6xxx

místní části

307   

1 422   

860   

860   

19

- investiční příspěvky

6351

zřízené příspěvkové organizace

1 600   

1 184   

-   

-   

20

- návratné finanční výpomoci

6451

zřízené příspěvkové organizace

2 000   

3 156   

9 500   

-   

21

- investiční půjčené prostředky obyvatelstvu

6460

FRB, kotlíky

2 200   

800   

800   

800   

22

Výdaje celkem

ř. 8 + 17

 

186 290   

191 694   

221 570   

312 335   

23

Saldo rozpočtu (příjmy-výdaje)

ř. 7 - 22

 

5 575   

- 15 384   

- 25 033   

- 122 448   

24

Běžné příjmy (vč. neinvest. dotací)

ř. 1+2+5

 

165 703   

160 275   

192 037   

184 887   

25

Běžné výdaje (provozní bez oprav)

ř. 8-9  

 

127 125   

138 782   

152 510   

157 985   

26

Provozní saldo

ř. 24 - 25

 

38 578   

21 493   

39 527   

26 902   

27

Přijaté dlouhodobé půjčky

8123

úvěr

13 883   

-   

19 233   

124 448   

28

Uhrazené splátky douhodobých půjček

8124

splátky úvěrů

9 200   

9 201   

9 200   

12 000   

29

Zdroje z minulých let

8115

zůstatky na bankovních účtech

- 10 258   

24 585   

15 000   

10 000   

30

Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů

ř. 26 - 28

 

29 378   

12 292   

30 327   

14 902   

31

Dlouhodobé závazky

rozvaha

 

52 637   

43 436   

73 469   

200 917   

32

Dlouhodobé pohledávky

rozvaha

 

5 830   

8 986   

9 306   

8 876   

33

Reprodukce dlouhodobého majetku

ř. 9

 

10 419   

14 837   

15 180   

14 940   

34

Zbývá na investice (bez přijatých půjček)

ř. 30 - 33+3+6

 

45 121   

13 490   

19 647   

4 962   

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 4. května 2022, č. usnesení 1434/25.

 

Vyvěšeno: 9. 5. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2024

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět