Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI 12333/2022

122/2022 - Záměr zřídit právo stavby k pozemku pč. 2146/10 v kú. Vítkov

Město Vítkov

Městský úřad Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

č. j. MUVI 12333/2022

Vítkov, dne 10. 5. 2022

 

Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřídit právo stavby k pozemku parc. č. 2146/10 v k. ú. Vítkov.

Pokud bude více než jeden žadatel o stejné právo stavby a s tím spojené omezení vyplývající ze smlouvy, bude výběr stavebníka proveden obálkovou metodou a její termín bude 6. 6. 2022 od 16:30 hodin na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov.

Výčet podmínek vyplývajících ze smlouvy o právu umístit a provést stavbu na pozemku parc. č. 2146/10 v k. ú. Vítkov:

  1. závazek stavebníka do dvou let postavit a zkolaudovat stavbu občerstvení, zároveň závazek vlastníka pozemku do dvou let od právní moci územního souhlasu vybudovat na pozemku minigolf,

  2. město Vítkov postupuje práva a povinnosti plynoucí ze společného povolení na stavebníka,

  3. právo stavby je sjednáno na dobu 14 let (bezúplatně) a je sjednána opce na 14 let prodloužení práva stavby (tato už bude úplatná),

  4. stavebníkovi je povoleno vzít si na právo stavby úvěr (v případě ukončení práva stavby má pohledávka za úvěrovou společností přednost),

  5. stavebníkovi nevzniká předkupní právo k pozemku,

  6. po zániku práva stavby se Město Vítkov stává majitelem stavby (bez vnitřního vybavení) bez finančního vyrovnání,

 

Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, II. podlaží, kancelář č. 209, Ing. M. Novotný, osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle 556 312 274.

Písemné připomínky, návrhy či žádosti zasílejte na Město Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

Zveřejnit záměr zřídit právo stavby k pozemku parc. č. 2146/10 v k. ú. Vítkov schválilo Zastupitelstvo města Vítkova na zasedání dne 4. 5. 2022, usnesením č. 1454/25.

122/2022

Vyvěšeno: 10. 5. 2022

Datum sejmutí: 6. 6. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět