Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI 12330/2022

123/2022 - Záměr na prodej garáže v domě čp. 249, Švermova ulice, Vítkov

Město Vítkov

Městský úřad Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

č. j. MUVI 12330/2022

Vítkov, dne 10. 5. 2022

 

Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat nebytový prostor – garáž, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2/1000 na společných částech domu Švermova č.p. 249 a pozemku parc. číslo 414 ve Vítkově, k. ú. Vítkov, za základní minimální kupní cenu ve výši 225 200,- Kč (cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 0101-01/2022 vyhotoveného dne 18. 1. 2022).

Pokud bude více než jeden žadatel o stejnou nemovitou věc, bude výběr kupujícího proveden obálkovou metodou a její termín bude 6. 6. 2022 od 16:00 hodin na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov. Podmínkou je úhrada kauce ve výši 10 000,- Kč, která musí být složena nejpozději v den výběru kupujícího obálkovou metodou v hotovosti na pokladně nebo na účet města, než samotný výběr obálkovou metodou započne. Kauce bude navrácena neúspěšným zájemcům nejpozději do 7 dnů ode dne schválení výsledků obálkové metody. Úspěšnému zájemci bude kauce započtena do kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se tato kauce stává nevratnou.

Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, II. podlaží, kancelář č. 209, Ing. M. Novotný, osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle 556 312 274.

Písemné připomínky, návrhy či žádosti zasílejte na Město Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

Zveřejnit záměr nebytový prostor – garáž, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2/1000 na společných částech domu Švermova č.p. 249 a pozemku parc. č. 414 ve Vítkově, k. ú. Vítkov schválilo Zastupitelstvo města Vítkova na zasedání dne 4. 5. 2022, usnesením č. 1431/25.

123/2022

Vyvěšeno: 10. 5. 2022

Datum sejmutí: 6. 6. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět