Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI   12441/2022

126/2022 - Záměr na prodej části pozemku 197/1 v kú. Jelenice

Město Vítkov

Městský úřad Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

č. j. MUVI   12441/2022

Vítkov, dne 10. 5. 2022

 

Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat směnit část pozemku parc. č. 197/1 o výměře 187 m2, který bude sloužit jako předzahrádka u RD žadatele, za část pozemku parc. č. st. 8 o výměře 22 m2, který bude sloužit jako komunikace, obě v k. ú. Jelenice, rozdíl výměr bude dorovnán doplatkem kupujícího za cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle přiloženého nákresu.  

Pokud bude více než jeden žadatel o stejnou nemovitou věc, bude výběr kupujícího proveden obálkovou metodou a její termín bude dodatečně zveřejněn.

Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, II. podlaží, kancelář č. 209, Ing. M. Novotný, osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle 556 312 274.

Písemné připomínky, návrhy či žádosti zasílejte na Město Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

Zveřejnit záměr směnit část pozemku parc. č. 197/1 o výměře 187 m2, který bude sloužit jako předzahrádka u RD žadatele, za část pozemku parc. č. st. 8 o výměře 22 m2 v k. ú. Jelenice schválilo Zastupitelstvo města Vítkova na zasedání dne 4. 5. 2022, usnesením č. 1450/25.

126/2022

Vyvěšeno: 10. 5. 2022

Datum sejmutí: 16. 6. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět