Obsah

Zpět

140/2022 - Rozpočtové opatření č. 8 / 2022

Rozpočtové opatření č.: 8/2022

Schváleno v RM dne 17. 5. 2022č. usnesení 2746/69

 

Příjmy: 

P. č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1.   4122 201 2 865 19 900,00    navýšení dotace - Senior point
2.   4111 98043 1   358 088,93    kompenzační bonus - negativní dopad na daňové příjmy
3.   4116 13024 51   303 500,00    navýšení dotace - SPOD
5.   4116   6 884 211 700,00    dotace - výsadba stromů na ploše pod autobus. nádražím
6.   4122 13305 2 362 735 799,00    dotace - SVČ - poskytování sociálních služeb
               
Celkem         1 628 987,93     

 

Výdaje: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1. 3900 5169 201 2 865 2 955,00    navýšení výdajů - Senior point
3. 6171 5011 13024 51   303 500,00    navýšení výdajů - SPOD
4. 6409 5901   1   - 49 000,00    čerpání rezervy provozních výdajů
3421 5331   2 362 49 000,00    navýšení provozního příspěvku - SVČ - mažoretky
5. 3745 5169   6 884 211 700,00    výsadba stromů na ploše pod autobus. nádražím - dotace
6. 3421 5336 13305 2 362 735 799,00    dotace - SVČ - poskytování sociálních služeb
7. 6409 5901   1   - 24 400,00    čerpání rezervy provozních výdajů
3113 5331   2   24 400,00    navýšení provozního příspěvku - ZŠaG - projekt Příběhy našich sousedů
8. 3722 5365   2   - 129 470,00    převod na příspěvek TS
3722 5331   2 506 129 470,00    navýšení provozního příspěvku - TS - nákup kontejnerů
9. 6409 6901   2   - 195 000,00    čerpání rezervy investičních výdajů
3639 6351   2 506 195 000,00    investiční příspěvek - TS - vysokotlaká vapka s ohřevem vody
10. 6409 5901   1   - 28 000,00    čerpání rezervy provozních výdajů
3231 5339   1   28 000,00    individuální dotace - ZUŠ Vítkov
               
Celkem 1 253 954,00     

 

Financování: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
    8115   1   375 033,93     

Vyvěšeno: 23. 5. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět