Obsah

Zpět

161/2022 - Záměr na pronájem nebytových prostor v budově MŠ v Klokočově

Rada  města ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7

v souladu s § 39, zákona číslo 128/2000 Sb.

vyhlašuje

ZÁMĚR

pronájmu prostor Mateřské školy Vítkov, příspěvková organizace, Husova 629 Vítkov, IČO: 70996288,  v budově Mateřské školy Klokočov č. p. 75, parcela č. 71/1, místnost 30m2 + příslušenství, firmě Z+M Logistics, spol.s r.o., Gorkého 621/26, 702 00 Ostrava, IČO:28650808 za účelem provozování Pošta Partner, 1.srpna 2022 na dobu neurčitou s výpovědní donou šest měsíců, za nájemné ve výši 1,-Kč/ měsíc.

Informace o tomto nebytovém prostoru obdrží na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, I. podlaží, kancelář č. 118, ing. Jiří Riška, osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 556 312 240.                              

 

                                                           Ing. Jiří Riška,  v.r.

                                                           vedoucí odboru služeb

 

Tento záměr bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů,  aby se k němu mohli občané vyjádřit a podat své návrhy a připomínky

 

Vyvěšeno: 13. 6. 2022

Datum sejmutí: 29. 6. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět