Obsah

Zpět

164/2022 - Rozpočtové opatření č. 9 / 2022

Rozpočtové opatření č.: 9/2022

Schváleno v ZM dne15. 6. 2022č. usnesení 1492/26

 

Příjmy: 

P. č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
3.   4122   9   -40 000,00    snížení dotace - IC - Vítkovskem na kole hravě
5.   4116 13015 51   237 000,00    navýšení dotace - výkon sociální práce
7. 6330 4134   1 918 30 000,00    příděl do FRR - vodovody a kanalizace
8.   4122 13305 2 362 1 679 201,00    dotace - SVČ - poskytování sociálních služeb
10.   4122 900 1   220 800,00    kompenzační příspěvek - ubytování pro Ukrajince
13.   4122 120113014 2   - 3 292,54    vratka dotace - MŠ - bezplatná strava dětem
  4122 120513014 2   - 18 657,71    vratka dotace - MŠ - bezplatná strava dětem
15.   4222   9   32 000,00    navýšení dotace - knihovna - RFID
17.   1122   1   1 253 530,00    navýšení - daň z příjmu PO za obce
Celkem         3 390 580,75     

 

Výdaje: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1. 3421 6351   2 362 1 300 000,00    investiční příspěvek - SVČ - Centrum polytechnické výchovy
2. 3639 6901   2 879 - 200 000,00    převod na dotace
6409 5222   1   200 000,00    navýšení výdajů na individuální dotace
3. 2143 5137   9   - 30 000,00    snížení výdajů - IC - Vítkovskem na kole hravě
4. 6409 6901   2   - 460 000,00    čerpání investiční rezervy
3722 6351   2 506 460 000,00    investiční příspěvek - TS - velkoobjemové kontejnery
5. 6171 5011 13015 51   237 000,00    navýšení výdajů z dotace - výkon sociální práce
6. 3611 6460   1   1 200 000,00    navýšení výdajů - půjčky z Fondu rozvoje bydlení
7. 6330 5344   1   30 000,00    převod do FRR - vodovody a kanalizace
8. 3421 5336 13305 2 362 1 679 201,00    dotace - SVČ - poskytování sociálních služeb
9. 6409 5901   1   - 70 000,00    čerpání rezervy provozních výdajů
2143 5169   9   55 000,00    výroba propagačních předmětů s novým logem města
3314 5137   9   15 000,00    projektor - knihovna
10. 6409 5901 900 1   220 800,00    rezerva provozních výdajů - ubytování pro Ukrajince
11. 6409 5901   1   - 30 000,00    čerpání rezervy provozních výdajů
3113 5331   2   30 000,00    navýšení provozního příspěvku ZŠaG - administrace projektu "základní školy"
12. 2223 5169   4 878 - 24 442,00    převod na investice
2223 6121   4 878 24 442,00    el. přípojka - radar
13. 3113 5336 120113014 2   - 3 292,54    vratka dotace - MŠ - bezplatná strava dětem
3113 5336 120513014 2   - 18 657,71    vratka dotace - MŠ - bezplatná strava dětem
14. 3639 6901   2 879 - 160 000,00    převod na zastupitelstvo
6112 5137   5   160 000,00    navýšení výdajů na DDHM - nákup notebooků pro zastupitele
15. 3314 6125   2   - 690,00    snížení výdajů - knihovna - RFID
16. 5512 5132   5   - 72 000,00    převod na investice
5512 6123   5   72 000,00    vozidlová radiostanice a kabel do nového has. Vozidla
17. 6399 5365   1   1 253 530,00    navýšení výdajů - daň z příjmu PO za obce
Celkem 5 867 890,75     

 

Financování:

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
    8115   1   - 1 200 000,00    financování - fondy
    8115   1   - 1 277 310,00    financování - běžný účet

Vyvěšeno: 20. 6. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět