Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI 16031/2022

166/2022 - FO MěÚ Vítkov. Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. MUVI 16031/2022 k nahlédnutí

ČJ: MUVI 16031/2022

VYŘIZUJE:  Jana Knichalová

TEL.: 556 312 241

E-MAIL: knichalova@vitkov.info

DATUM: 21. 06. 2022

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Shora uvedený správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle ustanovení § 50 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje, že

ode dne 21. 6. 2022 do dne 25. 7. 2022

 

je v budově Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, č. dveří 101 ve dnech:

pondělí a středa                   8:00 - 11:30   12:00 - 17:00 hodin

úterý, čtvrtek a pátek        8:00 - 11:30 hodin                                    

 

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam č.j. MUVI 16031/2022

 

o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021 poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve lhůtě splatnosti stanovené Obecně závaznou vyhláškou Města Vítkova č. 2/2020.

       

Jana Knichalová, v.r.

referentka finančního odboru

 

Vyvěšeno: 21. 6. 2022

Datum sejmutí: 26. 7. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět