Obsah

Zpět

173/2022 - Rozpočtové opatření č. 10 / 2022

Rozpočtové opatření č.: 10/2022

Schváleno v RM dne 28. 6. 2022č. usnesení 2831/71

 

Příjmy: 

P. č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1.   4116 29031 2 506 348 895,00    dotace - TS - lesní porosty
               
Celkem         348 895,00     

 

Výdaje: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1. 1032 5336 29031 2 506 348 895,00    dotace - TS - lesní porosty
2. 3639 6901   2 14 - 10 000,00    na opravy
3639 5171   2 14 10 000,00    oprava dlažby v KD Jelenice
3. 6409 5901 900 1   - 57 200,00    na ORJ 5
6221 5212 900 5   57 200,00    příspěvek na ubytování Ukrajinců - ubytovna Budišovská 522
               
Celkem 348 895,00     

 

Financování:

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
    8115   1   -     

 

Poznámka k financování: 

Stav základního účtu k 1. 1. 2022 

56 325 694,08   

Čerpání - schválený rozpočet - 

24 585 000,00   

Změna po již provedených RO -     

7 088 037,77  

Zbývá čerpat z rezerv

24 652 656,31   

Změna  -  navrhovaným RO      

-

Zbývající rezerva na účtu          

24 652 656,31   

                                        

Vyvěšeno: 29. 6. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět