Obsah

Zpět

258/2022 - Rozpočtové opatření č. 11 / 2022

Rozpočtové opatření č.: 11/2022

Schváleno v RM dne 9.8.2022č. usnesení 2880/73

 

Příjmy: 

P. č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1.   4122 900 1   134 800,00    kompenzace nákladů - ubytování Ukrajinci
2. 1036 2324   61   427 270,00    finanční podpora - Lesní hospodářské osnovy Vítkov
3.   4122 900 1   212 900,00    kompenzace nákladů - ubytování Ukrajinci
4.   4111 98043 1   13 460,88    kompenzační bonus na rok 2022
5. 5512 2324   5   11 200,00    náhrady od pojišťovny - výjezd JSDH
               
Celkem         799 630,88     

 

Výdaje:

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1. 6409 5901 900 1   134 800,00    rezerva - ubytování Ukrajinci
2. 1036 5169   61   427 270,00    Lesní hospodářské osnovy Vítkov
3. 6409 5901 900 1   212 900,00    rezerva - ubytování Ukrajinci
               
Celkem 774 970,00     

 

Financování:

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
    8115   1   24 660,88     

 

 

Vyvěšeno: 12. 8. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět