Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI 43744/2022

275/2022 - Záměr na pronájem části pozemku pč. 580/1 v kú. Lhotka

Město Vítkov

Městský úřad Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

č. j. MUVI 43744/2022

Vítkov dne 12. 9. 2022

 

Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout část pozemku parc. č. 580/1 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova, jako zahrádku, za cenu 2,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, kancelář č. 209 – p. Benschová Renata, osobně každé pondělí nebo středu od 8 – 11.30 a 12.00 - 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle 556 312 292.

Žádosti o pronájem pozemku či jiné připomínky zasílejte na Město Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

Rada města Vítkova rozhodla pronajmout tento pozemek na své schůzi dne 30 8. 2022, usnesením č. 2937/74.

275-2022

 

Vyvěšeno: 12. 9. 2022

Datum sejmutí: 12. 10. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět