Obsah

Zpět

279/2022 - Rozpočtové opatření č. 12 / 2022

Rozpočtové opatření č.: 12/2022

Schváleno v ZM dne 14. 9. 2022č. usnesení  1572/27

 

Příjmy:

P. č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1.   4216   2   - 362 223,00    snížení dotace - cyklostezka
4.   4116 14032 4 876 154 400,00    navýšení dotace - Asistenti prevence kriminality
6.   4216   2 877 3 508 837,00    dotace - rekonstrukce svážnice Kozlův les
7.   4116 104113013 2 856 - 241 166,20    snížení dotace - Přívětivý úřad
11.   4116   6 884 - 7 100,00    snížení dotace - výsadba stromů pod autobus. nádražím
12. 3391 2329   9 866 - 140 566,40    snížení dotace - Kudy tudy na odpady
14. 3619 2324 900 1 888 149 000,00    paušální náhrada nákladů - ubytování Ukrajinci
15. 5512 3113   5   420 000,00    prodej hasičského vozu
29. 3639 2122   2 506 1 411 015,34    nařízený odvod - TS - mimořádný výnos
32.   4116 13011 51   154 844,42    doplatek dotace za rok 2021 - SPOD
34. 3613 3112   1 401 225 200,00    prodej garáže na ul. Švermova
35.   4122 672 9 883 - 80 000,00    snížení a vratka dotace - Vítkovskem na kole hravě
36.   4111 98187 5   276 000,00    dotace - volby do zastupitelstev obcí
Celkem         5 468 241,16     

 

Výdaje: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
2. 3515 6122   3   263 778,00    nákup specializovaného zařízení - gynekolog
3515 5137   3   36 222,00    nákup specializovaného zařízení - gynekolog
3. 3412 6351   2 362 - 412 741,73    snížení investičního příspěvku SVČ - minigolf
3745 5169   2   412 741,73    výsadba zeleně - minigolf, květné louky aj.
4. 5311 5011 14032 4 876 84 500,00    výdaje z dotace - APK
5311 5031 14032 4 876 21 000,00    výdaje z dotace - APK
5311 5032 14032 4 876 7 500,00    výdaje z dotace - APK
5311 5021 14032 4 876 18 000,00    výdaje z dotace - APK
5311 5162 14032 4 876 2 400,00    výdaje z dotace - APK
5311 5167 14032 4 876 6 000,00    výdaje z dotace - APK
5311 5011   4   - 74 400,00    převod na spolupodíl - APK
5311 5011   4 876 33 500,00    spolupodíl města - APK
  5311 5031   4 876 9 000,00    spolupodíl města - APK
  5311 5032   4 876 5 500,00    spolupodíl města - APK
  5311 5021   4 876 18 000,00    spolupodíl města - APK
  5311 5162   4 876 2 400,00    spolupodíl města - APK
  5311 5167   4 876 6 000,00    spolupodíl města - APK
5. 3111 5331   2   150 000,00    provozní příspěvek - MŠ - výměna obložení MŠ Klokočov
6. 1037 6121   2 877 3 508 837,00    výdaje z dotace - rekonstrukce svážnice Kozlův les
7. 6402 5364 104513013 2 856 135 169,53    vratka přeplatku dotace - Přívětivý úřad
6402 5364 104113013 2 856 15 902,92    vratka přeplatku dotace - Přívětivý úřad
8. 3113 5331   2   1 500 000,00    navýšení provozního příspěvku - ZŠaG - energie
9. 3421 5331   2 362 441 900,00    navýšení provozního příspěvku - SVČ - energie
10. 3639 6351   2 506 500 000,00    investiční příspěvek - TS - PD sklad techniky
13. 5213 5903   5   -  51 000,00    převod na ODPA 3341
3341 5171   5   20 000,00    navýšení výdajů na revize VaIS
3341 5123   5   31 000,00    nový rozhlas - ulice Slunečná
14. 6409 5901 900 1 888 149 000,00    rezerva - ubytování Ukrajinci
16. 3639 6901   2 12 - 7 600,00    převod na opravy - Prostřední Dvůr
3639 5171   2 12 7 600,00    oprava kulturní místnosti - Prostřední Dvůr
17. 3611 6460   1   1 000 000,00    navýšení - půjčky FRB - převod z fondu
18. 6171 5169   5   121 000,00    studie proveditelnosti - kybernetická bezpečnost
19. 3412 6121   2   54 000,00    zhotovení oplocení u koupaliště - Vítkovská lávka
20. 3722 5331   2 506 200 000,00    navýšení provozního příspěvku - TS - čipování popelnic
21. 3639 5331   2 506 70 000,00    navýšení provozního příspěvku - TS - dopravní značky
22. 3639 5169   2   200 000,00    energetický marketing budov a zařízení města
23. 2212 6121   2   - 1 100 000,00    převod na opravy silnic
2212 5171   2   1 100 000,00    navýšení na opravy silnic - Hřbitovní, Úvozní, Nová a MČ
24. 3421 5331   2 362 40 000,00    navýšení provozního příspěvku - SVČ - mažoretky
25. 3612 5171   2 59 200 000,00    navýšení výdajů na příkazní smlouvu - SBF - oprava bytu
26. 3613 5171   2 59 270 000,00    navýšení výdajů na příkazní smlouvu - SBF - výměna výkladců
27. 3391 5169   2 890 63 500,00    mikroprojekt - Spolupráce samospráv s podnikateli v česko-polském příhraničí
3391 5175   2 890 37 500,00   
28. 3639 6901   2 12 - 16 200,00    převod na nákup DDHM - Prostřední Dvůr
3639 5137   2 12 16 200,00    krbové kamna - Prostřední Dvůr
29. 1032 5331   2 506 1 411 015,34    provozní příspěvek - TS - úhrada ztráty lesa za rok 2020
30. 2212 5171   2   108 544,71    použití finančních prostředků z roku 2021 - spolufinancování opravy cesty na Podhradí
31. 3613 5171   2 59 205 265,00    navýšení výdajů na příkazní smlouvu - SBF - náhrada za úpravy v provozovně Klokočov 79
3613 5137   2 59 32 500,00   
33. 3639 6901   2 17 - 79 000,00    převod na opravy a nákup DDHM - Lhotka
3639 5171   2 17 56 089,00    oprava střechy zbrojnice, obložení WC, oprava laviček - Lhotka
3639 5137   2 17 22 861,00    stoly 7 ks - Lhotka
35. 2143 5137 672 9 883 - 80 000,00    snížení výdajů - Vítkovskem na kole hravě
36. 6115 5901 98187 5   276 000,00    výdaje na volby do zastupitestev obcí - z dotace
Celkem 11 049 484,50     

 

Financování:

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
    8115   1   - 5 581 243,34     

Vyvěšeno: 21. 9. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět