Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI   52813/2022

280/2022 - Záměr na změnu kupní smlouvy ze dne 9. 12. 2019

Město Vítkov

Městský úřad Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

č. j. MUVI   52813/2022

Vítkov, dne 22. 9. 2022

Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr změnit Kupní smlouvu ze dne 9. 12. 2019, na prodej pozemku parc. č. 1304/5 v k. ú. Vítkov, mezi Městem Vítkov a manželi Ing. Václavem Říčným, a Ing. Kateřinou Říčnou. Změna spočívá ve snížení kupní ceny pozemku z původních 977.196, - Kč vč. DPH na 941.041, - Kč vč. DPH, z důvodu dlouhodobého zamokření části pozemku o výměře 166 m2, změna bude provedena Dodatkem č. 1.

Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, II. podlaží, kancelář č. 209, Ing. M. Novotný, osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle 556 312 274.

Písemné připomínky, návrhy či žádosti zasílejte na Město Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

Zveřejnit záměr změnit Kupní smlouvu ze dne 9. 12. 2019 dodatkem č.1, kterým se mění kupní cena za pozemek z důvodu trvalého zamokření části pozemku o výměře 166 m2 schválilo Zastupitelstvo města Vítkova na zasedání dne 14. 9. 2022, usnesením č. 1578/27.

280/2022

Vyvěšeno: 22. 9. 2022

Datum sejmutí: 14. 10. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět