Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI   52822/2022

281/2022 - Záměr na směnu pozemků v kú. Klokočov

Město Vítkov

Městský úřad Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

č. j. MUVI   52822/2022

Vítkov, dne 22. 9. 2022

 

Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směnit část pozemku parc. č. 92 za část pozemku parc. č. 2511 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 211 zahrada, které jsou v majetku města, všechny parcely jsou v k. ú. Klokočov u Vítkova, z důvodu narovnání skutečného stavu vlastnických hranic s platnou katastrální mapou, dle přiloženého nákresu. Narovnání bude řešeno formou směny „metr za metr“, případné dorovnání rozdílu výměr bude řešeno prodejem za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2.

Pokud bude více než jeden žadatel o stejnou nemovitou věc, bude výběr kupujícího proveden obálkovou metodou a její termín bude dodatečně zveřejněn. Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, II. podlaží, kancelář č. 209, Ing. M. Novotný, osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle 556 312 274.

Písemné připomínky, návrhy či žádosti zasílejte na Město Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

Zveřejnit záměr směnit část pozemku parc. č. 92 za část pozemku parc. č. 2511 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 211 zahrada, které jsou v majetku města, všechny parcely jsou v k. ú. Klokočov u Vítkova, z důvodu narovnání skutečného stavu vlastnických hranic s platnou katastrální mapou, dle přiloženého nákresu. Narovnání bude řešeno formou směny „metr za metr“, případné dorovnání rozdílu výměr bude řešeno prodejem za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 schválilo Zastupitelstvo města Vítkova na zasedání dne 14. 9. 2022, usnesením č. 1582/27.

281/2022

Vyvěšeno: 22. 9. 2022

Datum sejmutí: 10. 11. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět