Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI   52873/2022

285/2022 - Záměr na prodej pozemku pč. 153/37 v kú. Vítkov

Město Vítkov

Městský úřad Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

č. j. MUVI   52873/2022

Vítkov, dne 22. 9. 2022

 

Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. 153/37 o výměře 22 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek na výstavbu garáže, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle přiloženého nákresu.

Pokud bude více než jeden žadatel o stejnou nemovitou věc, bude výběr kupujícího proveden obálkovou metodou a její termín bude dodatečně zveřejněn. Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, II. podlaží, kancelář č. 209, Ing. M. Novotný, osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle 556 312 274.

Písemné připomínky, návrhy či žádosti zasílejte na Město Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

Zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 153/37 o výměře 22 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek na výstavbu garáže, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, schválilo Zastupitelstvo města Vítkova na zasedání dne 14. 9. 2022, usnesením č. 1588/27.

285/2022

 

Vyvěšeno: 22. 9. 2022

Datum sejmutí: 10. 11. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět