Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI   53143/2022

290/2022 - Záměr na prodej pozemků v kú. Nové Těchanovice

Město Vítkov

Městský úřad Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

č. j. MUVI   53143/2022

Vítkov, dne 22. 9. 2022

 

Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemky parc. č. 26/1 zahrada o výměře cca 1954 m2, 26/2 ttp o výměře cca 100 m2 a 26/3 ttp o výměře cca 81 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky tvořící jednotný funkční celek s rodinným domem parc. č. st. 19/1, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 na části pozemků o výměře 1035 m2 a 105,- Kč/m2 na části pozemků o výměře 1100 m2, dle přiloženého nákresu.

Pokud bude více než jeden žadatel o stejnou nemovitou věc, bude výběr kupujícího proveden obálkovou metodou a její termín bude dodatečně zveřejněn. Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, II. podlaží, kancelář č. 209, Ing. M. Novotný, osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle 556 312 274.

Písemné připomínky, návrhy či žádosti zasílejte na Město Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

Zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 26/1 zahrada o výměře cca 1954 m2, 26/2 ttp o výměře cca 100 m2 a 26/3 ttp o výměře cca 81 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky tvořící jednotný funkční celek s rodinným domem parc. č. st. 19/1, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 na části pozemků o výměře 1035 m2 a 105,- Kč/m2 na části pozemků o výměře 1100 m2, schválilo Zastupitelstvo města Vítkova na zasedání dne 14. 9. 2022, usnesením č. 1598/27.

290/2022

Vyvěšeno: 22. 9. 2022

Datum sejmutí: 10. 11. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět