Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI   76718/2022

351/2022 - Záměr na prodej pozemku pč. 83/1 v kú. Nové Těchanovice

Město Vítkov

Městský úřad Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

č. j. MUVI   76718/2022

Vítkov, dne 16. 11. 2022

Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. 83/1 zahrada o výměře 257 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako zahradu u domu Nové Těchanovice č.p. 2, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle přiloženého nákresu.

Pokud bude více než jeden žadatel o stejnou nemovitou věc, bude výběr kupujícího proveden obálkovou metodou a její termín bude dodatečně zveřejněn.

Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, II. podlaží, kancelář č. 209, Ing. M. Novotný, osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle 556 312 274.

Písemné připomínky, návrhy či žádosti zasílejte na Město Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov nejpozději do 20. 12. 2022, v den konání zastupitelstva je možné se vyjádřit již pouze osobně na samotném zasedání.

Zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 83/1 v k. ú. Nové Těchanovice schválilo Zastupitelstvo města Vítkova na zasedání dne 9. 11. 2022, usnesením č. 48/2.

 

351-2022

Vyvěšeno: 16. 11. 2022

Datum sejmutí: 22. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět