Obsah

Zpět

375/2021 - Rozpočtové opatření č. 19/2021

Rozpočtové opatření č.: 19/2021

Schváleno v ZM dne 15. 12. 2021č. usnesení 1278/23

 

Příjmy:

P. č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
5.   1111   1   1 000 000,00    navýšení příjmů - daň z příjmu FO plátci
  1112   1   300 000,00    navýšení příjmů - daň z příjmu FO poplatníci
  1113   1   250 000,00    navýšení příjmů - daň z příjmu FO srážková
  1121   1   3 500 000,00    navýšení příjmů - daň z příjmu PO
  1211   1   5 000 000,00    navýšení příjmů - DPH
  1381   1   - 150 000,00    snížení příjmů - daň z hazardních her
  1385   1   350 000,00    navýšení příjmů - dílčí daň z technických her
  2460   1   62 000,00    navýšení příjmů - splátky zápůjček FRB
  2460   1 862 - 500 000,00    snížení příjmů - splátky půjček kotlíky
3611 2141   1   6 000,00    navýšení příjmů - úroky FRB
3612 3112   1   170 000,00    navýšení příjmů - prodej bytu
3639 3111   1 401 600 000,00    navýšení příjmů - prodej pozemků
6320 2324   1   300 000,00    navýšení příjmů - pojištění hrazené přísp. org.
7.   4116 104513013 5 856 - 931 372,72    snížení příjmů - dotace - Přívětivý úřad
8.   1361   6   30 000,00    navýšení příjmů - správní poplatky - stavební úřad
  1361   8   130 000,00    navýšení příjmů - správní poplatky - doprava
  1361   12   30 000,00    navýšení příjmů - správní poplatky - správní činnosti
3313 2111   9   - 100 000,00    snížení příjmů - vstupné kino
3412 2132   2   47 700,00    pachtovné - koupaliště
9.   4122 13305 2 362 25 000,00    navýšení dotace - SVČ - sociální služby
10.   4116 29014 2 506 457 110,00    dotace TS - výchova lesních porostů
  4116 29015 2 506 57 420,00    dotace TS - ekologické technologie v lesích
11.   4116 14004 5   66 625,00    dotace - hasiči
Celkem         10 700 482,28     

 

Výdaje: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1. 3722 5331   2 506 342 673,00    navýšení příspěvku TS - poplatky za odpad
2. 4349 5901   3 844 167 927,13    navýšení výdajů na Asistenty prevence kriminality
4349 5901   3 850 27 766,59   
6402 5364 104113013 3 844 19 962,85    vratka nevyčerpané části dotace - Asistenti pr. kr.
6402 5364 104513013 3 844 169 684,19    vratka nevyčerpané části dotace - Asistenti pr. kr.
3. 3635 5169   6   - 50 000,00    snížení výdajů - územní plánování
3635 5169   61   - 200 000,00    snížení výdajů - územní plánování
1099 5192   61   - 5 000,00    snížení výdajů - náhrady les
4. 2212 5171   2   258 108,02    navýšení výdajů - oprava komunikace Dělnická
5. 3611 6460   1 862 - 3 235 000,00    snížení výdajů - návratná finanční výpomoc - kotlíky
3639 6130   1 401 - 400 000,00    snížení výdajů - výkup pozemků
6320 5163   1   268 000,00    navýšení výdajů - pojištění
6399 5362   1   300 000,00    navýšení výdajů - DPH přenesená povinnost
6409 5222   1   12 000,00    navýšení výdajů - individuální dotace
6. 2219 6121   2 806 - 10 000,00    snížení výdajů - cyklostezky
2219 6121   2 870 - 200 000,00    snížení výdajů - chodníky Dělnická
2219 6121   2 871 - 200 000,00    snížení výdajů - chodníky Těchanovická
3612 6121   2   - 260 000,00    snížení výdajů - studie bytové domy
3613 6121   2 810 - 1 000 000,00    snížení výdajů - energetické úspory kotelen
3613 6121   2 872 - 500 000,00    snížení výdajů - jímky Podhradí
3639 6121   2 838 - 491 000,00    snížení výdajů - ordinace lékařů
3613 6351   2 504 - 350 000,00    snížení výdajů - investiční příspěvek SBF
7. 6171 6122   2 856 - 252 000,00    snížení výdajů - investice - Přívětivý úřad
9. 3421 5336 13305 2 362 25 000,00    dotace SVČ - sociální služby
10. 1032 5336 29014 2 506 457 110,00    dotace TS - výchova lesních porostů
1032 5336 29015 2 506 57 420,00    dotace TS - ekologické technologie v lesích
11. 5512 5901 14004 5   66 625,00    výdaje na hasiče - dotace z MSK
12. 3639 6901   2 13 - 70 000,00    přesun na provozní výdaje - MČ Podhradí
3639 5137   2 13 26 500,00    nákup pivních setů - Podhradí
3639 5171   2 13 43 500,00    opravy cest - Podhradí
13. 3639 6901   2 11 - 106 000,00    přesun na provozní výdaje - MČ Klokočov
3639 5171   2 11 106 000,00    oprava sokolovny - Klokočov
14. 3611 6121   2 834 - 1 500 000,00    převod na opravy
2212 5171   2   660 000,00    oprava ulice Hřbitovní, Nová
2219 5171   2   480 000,00    pořízení materiálu na opravy
3631 5171   2   360 000,00    pořízení materiálu na opravu svítidel
Celkem - 4 980 723,22     

 

Financování: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
    8115   1          15 681 205,50     

Vyvěšeno: 17. 12. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět