Obsah

Zpět

376/2021 - Rozpočtové opatření č. 20/2021

Rozpočtové opatření č.: 20/2021

Schváleno v ZM dne 15. 12. 2021č. usnesení 1281/23

 

Příjmy: 

P. č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1. 3745 4232   2 698 781 688,73    dotace - Geopark
2. 3419 2229   2   64 410,00    vrácení dotace - TJ Vítkov
4. 6310 2149   1   3 932,00    příjem z prodeje podílových listů
5.   4116 106515011 2 815 - 301,89    snížení dotace - alej Vítkov - Prostřední dvůr
6. 3419 2229   2   14 675,00    vrácení dotace - individuální dotace
3429 2229   2   900,00    vrácení dotace - individuální dotace
7.   1122   1   368 820,00    navýšení příjmů - daň PO za obce
8. 3611 2141   1   10 000,00    navýšení příjmů - úroky z půjček FRB
3639 3111   1 401 500 000,00    navýšení příjmů - prodej pozemků
4374 2111   3   30 000,00    navýšení příjmů - ubytování azylový dům
2369 2212   6   83 000,00    příjem - pokuta za porušení vodního zákona
6171 2111   5 917 5 000,00    za služby užívání rekreační chaty Balaton
9.   4111 98037 1   984 475,71    dotace - kompenzační bonus
10. 2212 2119   2   108 544,71    obnova komunikace Podhradí - spolufinancování
11. 2212 2119   2   131 555,03    obnova komukace Dělnická - Respol
12. 3639 3111   1 401 300 000,00    navýšení příjmů - prodej pozemků
13. 4374 2111   3   20 000,00    navýšení příjmů - ubytování azylový dům
14. 6171 2111   5 917 1 500,00    navýšení příjmů - chata Balaton
6171 2329   5 917 11 060,00    navýšení příjmů - zájezd - Sociální fond
15. 3113 2122   2 322 6 547,00    navýšení odvodů z odpisů - ZŠaG
16. 2212 2322   2   5 400,00    pojistné plnění
17.   4111 98037 1   53 693,48    dotace - kompenzační bonus
Celkem 3 484 899,77   

 

 

Výdaje: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
3. 6402 5364 13011 1   92 466,92    vrácení nevyčerpané dotace - SPOD
6402 5364 14004 1   5 385,06    vrácení nevyčerpané dotace - hasiči
6402 5364 98193 1   50 754,12    vrácení nevyčerpané dotace - volby do krajů
6402 5364 98018 1   105,00    vrácení nevyčerpané dotace - sčítání domů a lidu
6402 5364 98030 1   5 720,00    vrácení nevyčerpané dotace - sčítání domů a lidu
6402 5364 201 1   59 926,00    vrácení nevyčerpané dotace - Senior point
7. 6399 5365   1   368 820,00    navýšení výdajů - daň z příjmů obce
15. 3113 5331   2   41 547,00    navýšení provozního příspěvku ZŠaG - odpisy
Celkem 624 724,10     

 

Financování: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
    8115   1            2 860 175,67    snížení financování

Vyvěšeno: 17. 12. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět