Obsah

Zpět

394/2021 - Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova na rok 2022

MĚSTO VÍTKOV

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2022

 

Podmínky výběrového řízení včetně účelů, na které budou zápůjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení města Vítkova platnými od 24. 6. 2020.

Formulář žádosti a bližší informace jsou k dispozici na internetové stránce města mestsky-urad/pravni-predpisy-a-vnitrni-smernice/smernice/

nebo na finančním odboru Městského úřadu Vítkov u Bc. Jany Chorobinské nebo Jaromíra Ambrože, IV. podlaží, blok A.

Žádosti přijímáme do 31. prosince 2022 nebo do vyčerpání finančních prostředků vedených na fondu.

 

Vyvěšeno: 21. 12. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět