Obsah

Zpět

46/2022 - Rozpočtové opatření č. 2 / 2022

Rozpočtové opatření č.: 2/2022

Schváleno v ZM dne 2. 3. 2022č. usnesení 1362/24

 

Příjmy: 

P. č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1.   2451   1 362 - 5 706 000,00    splátka NFV SVČ - vratka až v roce 2023
5.   1111   1   1 000 000,00    navýšení příjmů - daň z příjmů FO placená plátci
  1112   1   1 300 000,00    navýšení příjmů - daň z příjmu FO placená poplatníky
  1121   1   1 500 000,00    navýšení příjmů - daň z příjmu PO 
  1211   1   3 000 000,00    navýšení příjmů - DPH
  1333   2   200 000,00    navýšení příjmů - poplatek za uložení odpadu
  1340   1   100 000,00    navýšení příjmů - poplatek za obecní systém odp. hosp.
  1341   1   5 000,00    navýšení příjmů - poplatek ze psů
  1343   1   30 000,00    navýšení příjmů - poplatek za užívání veř. prostranství
  1361   6   50 000,00    navýšení příjmů - správní poplatky - stavební úřad
  1361   8   50 000,00    navýšení příjmů - správní poplatky - odbor dopravy
  1385   1   200 000,00    navýšení příjmů - dílčí daň z technických her
  1511   1   120 000,00    navýšení příjmů - daň z nemovitých věcí
7.   4122 345 9   - 59 000,00    snížení příjmů - dotace na výkon regionálních funkcí knih.
8. 3313 2111   9   - 368 360,00    přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
3313 2111   11   368 360,00    vstupné - kino
3313 2112   9   - 2 000,00    přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
3313 2112   11   2 000,00    prodej zboží - kino
3313 2132   9   - 3 000,00    přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
3313 2132   11   3 000,00    pronájmy - kino
9. 3315 2111   9   - 3 000,00    přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
3315 2111   11   3 000,00    vstupné - výstavy
10. 3392 2111   9   - 58 800,00    přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
3392 2111   11   58 800,00    vstupné - kultura
3392 2111   9 785 - 70 000,00    přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
3392 2111   11 785 70 000,00    vstupné - Den města
3392 2132   9   - 135 500,00    přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
3392 2132   11   135 500,00    pronájmy - kultura
3392 2132   9 785 - 8 000,00    přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
3392 2132   11 785 8 000,00    pronájmy - Den města
3392 2133   9   - 3 000,00    přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
3392 2133   11   3 000,00    pronájmy movitých věcí - kultura
13.   4122 120113014 2   29 784,51    dotace - MŠ - poskytování bezplatné stravy dětem
  4122 120513014 2   5 256,09    dotace - MŠ - poskytování bezplatné stravy dětem
Celkem         1 825 040,60     

 

Výdaje

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1. 3421 6451   2 362 1 000 000,00    poskytnutí NFV - SVČ - Polytechnika - investiční
3421 5651   2 362 549 536,00    poskytnutí NFV - SVČ - Polytechnika - neinvestiční
2. 2223 6122   4 878 1 545 000,00    pořízení radaru - přesun z r. 2021
6171 6111   5 878 596 000,00    software pro radar - přesun z r. 2021
2223 5164   4 878 2 420 000,00    nájem sloupu Lesní Albrechtice - umístění radaru
2223 5169   4 878 75 000,00    ostatní služby - radar (revize, elektropřípojka aj.)
3. 5512 5152   5   188 000,00    navýšení výdajů - zálohy na teplo - hasiči
3313 5152   11   359 000,00    navýšení výdajů - zálohy na teplo - kino
3613 5152   2 504 322 000,00    navýšení výdajů - zálohy na teplo - jiné veřejné budovy
6171 5152   5   594 000,00    navýšení výdajů - zálohy na teplo - městský úřad
4374 5154   3   25 000,00    navýšení výdajů - zálohy na el. en. - azylový dům
5512 5154   5   55 000,00    navýšení výdajů - zálohy na el. en. - hasiči
6171 5154   5   200 000,00    navýšení výdajů - zálohy na el. en. - městský úřad
4. 6402 5366 98071 1   38 524,10    vratka nevyčerpané dotace - volby do parlamentu ČR
6402 5366 14032 1 876 11 885,00    vratka nevyčerpané dotace - Asistenti prevence kriminality
6402 5366 201 2 865 19 705,00    vratka nevyčerpané dotace - Senior point
6. 6171 5011 13024 51   - 845 000,00    snížení výdajů - SPOD
7. 3314 5901 345 9   41 000,00    navýšení výdajů - výkon regionálních funkcí knihovny
8. 3313 5011   9   - 227 975,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5011   11   227 975,00    platy - kino
3313 5021   9   - 45 260,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5021   11   45 260,00    odměny z dohod - kino
3313 5031   9   - 57 322,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5031   11   57 322,00    sociální pojištění - kino
3313 5032   9   -21 488,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5032   11   21 488,00    zdravotní pojištění - kino
3313 5041   9   - 17 727,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5041   11   17 727,00    OSA - kino
3313 5132   9   - 1 596,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5132   11    1 596,00    ochranné pomůcky - kino
3313 5137   9   150 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5137   11   150 000,00    DDHM - kino
3313 5139   9   - 13 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5139   11   13 000,00    spotřební materiál - kino
3313 5151   9   - 20 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5151   11   20 000,00    vodné, stočné - kino
3313 5152   9   - 199 259,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5152   11   199 259,00    teplo - kino
3313 5154   9   -58 548,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5154   11   58 548,00    el. energie - kino
3313 5161   9   - 4 906,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5161   11   4 906,00    poštovné - kino
3313 5162   9   - 18 676,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5162   11   18 676,00    telefony, internet - kino
3313 5168   9   - 35 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5168   11   35 000,00    rezervační systém - kino
3313 5169   9   - 416 035,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5169   11   416 035,00    půjčovné filmů, revize - kino
3313 5171   9   - 20 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5171   11   20 000,00    opravy a údržba - kino
3313 5173   9   - 2 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5173   11   2 000,00    cestovné - kino
3313 5194   9   -2 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5194   11   2 000,00    dary - kino
3313 5424   9   - 5 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3313 5424   11   5 000,00    náhrada mzdy - kino
9. 3315 5041   9   - 10 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3315 5041   11   10 000,00    kulturní program - výstavní síň
3315 5139   9   - 5 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3315 5139   11   5 000,00    spotřební materiál - výstavní síň
3315 5169   9   - 10 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3315 5169   11   10 000,00    služby - výstavní síň
3315 5171   9   - 5 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3315 5171   11   5 000,00    opravy a údržba - výstavní síň
3315 5175   9   - 5 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3315 5175   11   5 000,00    pohoštění - výstavní síň
3315 5179   9   - 3 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3315 5179   11   3 000,00    poplatek AMG - výstavní síň
10. 3392 5011   9   - 1 583 710,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury a OVS
3392 5011   11   1 228 080,00    platy - kultura
6171 5011   5   767 690,00    platy - OVVP
3392 5021   9   - 68 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5021   11   68 000,00    dohody - kultura
3392 5021   9 785 - 20 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5021   11 785 20 000,00    dohody - Den města
3392 5031   9   - 396 616,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury a OVS
3392 5031   11   307 020,00    sociální pojištění - kultura
6171 5031   5   191 930,00    sociální pojištění - OVVP
3392 5032   9   - 142 513,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury a OVS
3392 5032   11   110 530,00    zdravotní pojištění - kultura
6171 5032   5   69 100,00    zdravotní pojištění - OVVP
3392 5041   9   - 608 970,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5041   11   608 970,00    kulturní program 
3392 5041   9 785 - 350 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5041   11 785 350 000,00    program - Den města
3392 5132   9   - 1 596,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5132   11   1 596,00    ochranné pomůcky - kultura
3392 5133   9   - 1 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5133   11   1 000,00    léky a zdravotnický materiál - kultura
3392 5134   9   - 2 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5134   11   2 000,00    prádlo, oděv, obuv - kultura
3392 5137   9   - 250 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5137   11   250 000,00    DDHM - kultura
3392 5138   9   -2 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5138   11   2 000,00    zboží - kultura
3392 5139   9   - 73 419,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5139   11   73 419,00    spotřební materiál - kultura
3392 5139   9 785 - 3 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5139   11 785 3 000,00    spotřební materiál - Den města
3392 5161   9   - 13 635,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5161   11   13 635,00    poštovné - kultura
3392 5162   9   - 23 712,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5162   11   23 712,00    telefony, internet - kultura
3392 5164   9   - 50 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5164   11   50 000,00    nájemné - kultura
3392 5169   9   - 231 292,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5169   11   231 292,00    nákup služeb - kultura
3392 5169   9 785 - 30 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5169   11 785 30 000,00    nákup služeb - Den města
3392 5171   9   - 80 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5171   11   80 000,00    opravy a údržba - kultura
3392 5173   9   - 2 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5173   11   2 000,00    cestovné - kultura
3392 5175   9   - 29 718,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5175   11   29 718,00    pohoštění - kultura
3392 5175   9 785 - 10 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5175   11 785 10 000,00    pohoštění - Den města
3392 5194   9   - 30 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5194   11   30 000,00    dary - kultura
3392 5424   9   - 20 000,00    přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
3392 5424   11   20 000,00    náhrada mzdy - kultura
11. 3639 6901   2 14 - 17 223,00    přesun na 5137
3639 5137   2 14 17 223,00    vánoční osvětlení - Jelenice
12. 3639 6901   2 12 - 150 000,00    přesun na 5137,5171
3639 5171   2 12 50 000,00    opravy a údržba kulturní místnost - Prostřední Dvůr
3639 5137   2 12 100 000,00    DDHM - Prostřední Dvůr
13. 3111 5336 120113014 2   29 784,51    dotace - MŠ - poskytování bezplatné stravy dětem
3111 5336 120513014 2   5 256,09    dotace - MŠ - poskytování bezplatné stravy dětem
14. 3639 6901   2 11 - 200 000,00    přesun na 5171
3639 5171   2 11 200 000,00    oprava stodoly u sokolovny - Klokočov
15. 3639 6901   2 13 - 130 000,00    přesun na 5171
3639 5171   2 13 130 000,00    opravy a údržba - Podhradí
Celkem 7 781 201,70     

 

Financování: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
    8115   1   - 5 956 161,10     

 

 

Vyvěšeno: 7. 3. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět