Obsah

Zpět

86/2022 - Rozpočtové opatření č. 5 / 2022

Rozpočtové opatření č.: 5/2022

Schváleno v RM dne 5.4.2022č. usnesení 2612/67

 

Příjmy: 

P. č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
               
               
Celkem          -     

 

Výdaje: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1. 6409 5901   1   - 300 000,00    čerpání rezervy běžných výdajů
3314 5153   9   150 000,00    navýšení výdajů - plyn knihovna
3314 5154   9   150 000,00    navýšení výdajů - el. energie knihovna
2. 6409 5901   1   - 11 124,00    čerpání rezervy běžných výdajů
3421 5331   2 362 11 124,00    navýšení provozního příspěvku - SVČ - odpisy
Celkem  -     

 

Financování: 

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
    8115   1                               -     

Vyvěšeno: 7. 4. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět