Obsah

Opatření obecné povahy

 

 

Na 9. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaném dne 31.8.2011 byla vydána usnesením č. 369/9 Změna č. 6 územního plánu města Vítkova formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy č. 01/2011 nabylo účinnosti dne 22.9.2011.