Obsah

Územní plán obce Březová

Územní plán obce Březová byl schválen Zastupitelstvem obce Březová u Vítkova dne 11.06.2002 Obecně závazná vyhláška č. 18 ze dne 11.06.2002, kterou se vyhlašují závazné části a stanovuje užívání Územního plánu obce Březová, nabyla účinnosti dne 27.06.2002.

Změna č. 1 územního plánu obce Březová byla zastavena.

Změna č. 2 územního plánu obce Březová byla schválena Zastupitelstvem obce Březová dne 07.12.2006. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 ze dne 07.12.2006 o závazné části a užívání změny č. 2 územního plánu obce Březová nabyla účinnosti dne 22.12.2006.

Změna č. 3 územního plánu obce Březová byla vydána Zastupitelstvem obce Březová formou opatření obecné povahy dne 25.09.2008 usnesením č. 93/14. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 15.10.2008.

Změna č. 4 územního plánu obce Březová byla vydána Zastupitelstvem obce Březová dne 11.12.2008 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dnem 29.12.2008.

Změna č. 5 územního plánu obce Březová byla vydána Zastupitlestvem obce Březová dne 24.2.2011 usnesením č. 15/4, formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy č. 01/2011 nabylo účinnosti 31.3.2011.

V únoru 2010 bylo zahájeno pořizování Změny č. 6 územního plánu obce Březová. Zastupitelstvo obce Březová pozastavilo projednávání změny na zasedání konaném dne 24.2.2011 usnesením č. 17/4.

Do územně plánovací dokumentace obce Březová je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vítkově, odbor výstavby a územního plánování, dveře č. 302, 3. nadzemní podlaží, budova č.p.7 na náměstí Jana Zajíce Vítkov;na obecním úřadě v Březové je možno nahlédnout do územně plánovací dokumentace a její dokladové části.

Změna č. 7 územního plánu obce Březová byla vydána Zastupitelstvem obce Březová dne 19.6.2013 usnesením č. 87/19 písm. j), formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy č. 01/2013 nabylo účinnosti dne 23.7.2013.

 

Opatřené obecné povahy

 

 

Územní studie