Obsah

Územní plán obce Čermná ve Slezsku

Územní plán obce Čermná ve Slezsku byl schválen Zastupitelstvem obce Čermná ve Slezsku dne 17.11.1999 usnesením č. 12.

Obecně závazná vyhláška č. 12 ze dne 17.11.1999 o závazné části a užívání územního plánu obce Čermná ve Slezsku nabyla účinnosti dnem 03.12.1999.

Změna č. 1 územního plánu obce Čermná ve Slezsku byla schválena Zastupitelstvem obce Čermná ve Slezsku dne 23.01.2004.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o závazné části a užívání schválené změny č. 1 územního plánu obce Čermná ve Slezsku nabyla účinnosti dnem 13.12.2008.

Změna č. 2 územního plánu obce Čermná ve Slezsku byla vydána Zastupitelstvem obce Čermná ve Slezsku dne 02.04.2008 usnesením č. 15/1. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dnem 18.4.2008.

Změna č. 3 územního plánu obce Čermná ve Slezsku byla vydána Zastupitelstvem obce Čermná ve Slezsku dne 14.12.2010 usnesením č. 3/1. Opatření obecné povahy č. 1/2010 nabylo účinnosti dnem 30.12.2010.

Do územně plánovací dokumentace obce Čermná ve Slezsku a její dokladové části je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vítkově, odbor výstavby a územního plánování, dveře č. 302, 3. nadzemní podlaží, budova čp. 7 na náměstí Jana Zajíce, Vítkov a na obecním úřadě v Čermné ve Slezsku.

 

Opatření obecné povahy