Obsah

Územní plán obce Kružberk

Pro území obce Kružberk byl schválen územní plán dne 6.7.2003. Rovněž byla schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2003, kterou byla vyhlášena závazná část a bylo stanoveno užívání Územního plánu obce Kružberk. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 8.7.2003.

Změna č. 1 územního plánu obce Kružberk byla vydána na 24. zasedání Zastupitelstva obce Kružberk konaném dne 20.5.2010 usnesením č. 141/24, formou opatření obecné povahy. Opatření č. 1/2010 nabylo účinnosti dnem 5.11.2010.

Do územně plánovací dokumentace obce Kružberk je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vítkově, odbor výstavby a územního plánování, dveře č. 302, 3. nadzemní podlaží, budova č.p.7 na náměstí Jana Zajíce, na obecním úřadě v Kružberku a na Městském úřadě v Budišově nad Budišovkou, na odboru bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování.

 

Opatření obecné povahy