Obsah

Územní plán obce Moravice

Pro území obce Moravice byl schválen územní plán dne 29.1.1999 usnesením č. 4/1999. Obecně závazná vyhláška č. 7/1999 ze dne 29. ledna 1999 o závazné části a užívání schválené územně plánovací dokumentace obce Moravice nabyla účinnosti dnem 7.2.1999.

Změna č. 1 územního plánu obce Moravice byla vydána zastupitelstvem obce Moravice dne 24.6.2010 formou opatření obecné povahy. Opatření č. 1/2010 nabylo účinnosti dnem 29.10.2010.

Do územně plánovací dokumentace obce Moravice je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vítkově, odbor výstavby a územního plánování, dveře č. 302; 3.nadzemní podlaží; budova č.p.7 na náměstí Jana Zajíce.

 

Opatření obecné povahy