Obsah

Územní plán obce Nové Lublice

Pro správní území obce Nové Lublice byl schválen územní plán Zastupitelstvem obce Nové Lublice dne 29.10.2012 usnesením č. 7 formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy č. 1/2012 nabylo účinnosti dnem 15.11.2012.

Do územně plánovací dokumentace obce Nové Lublice je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vítkově, odbor výstavby a územního plánování, dveře č. 302, 3. nadzemní podlaží, budova č.p.7 na náměstí Jana Zajíce, na obecním úřadě v Nových Lublicích a na Městském úřadě v Budišově nad Budišovkou, na odboru bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování.

 

 

Opatření obecné povahy

 

Změna č. 1 územního plánu Nové Lublice

Změnu č. 1 územního plánu Nové Lublice vydalo na svém 3. zasedání konaném dne 28.6.2022 Zastupitelstvo obce Nové Lublice usnesením č. 7/3/2022. Opatření obecné povahy č. 01/2022 a úplné znění územního plánu Nové Lublice po vydání změny č. 1 nabylo účinnosti dne 23.8.2022.

 

 

 

Úplné znění územního plánu Nové Lublice po vydání změny č. 1