Obsah

Územní plán obce Radkov

Územní plán obce Radkov byl schválen zastupitelstvem obce Radkov dne 20.6.2001 usnesením č. 26/II/3. Obecně závazná vyhláška č. 22/2001 ze dne 20.6.2001 o závazné části a užívání územního plánu obce Radkov nabyla účinnosti dne 17.7.2001.

Změna č. 1 územního plánu obce Radkov byla vydána formou opatření obecné povahy zastupitelstvem obce Radkov dne 28.5.2008 usnesením č. 113/11. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 16.6.2008.

Změna č. 2 územního plánu obce Radkov byla vydána formou opatření obecné povahy zastupitelstvem obce Radkov dne 18.8.2008 usnesením č. 140/13. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 3.9.2008.
Do územně plánovací dokumentace obce Radkov a její dokladové části je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vítkově, odbor výstavby a územního plánování, dveře č. 302, 3. nadzemní podlaží, budova čp. 7 na náměstí Jana Zajíce, Vítkov a na obecním úřadě v Radkově.

 

Opatření obecné povahy