Obsah

Územní plán obce Staré Těchanovice

ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ TĚCHANOVICE byl v souladu s ustanovením § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 171, § 172 a § 173 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydán Zastupitelstvem obce Staré Těchanovice jeho zasedání konaném dne 10.9.2014 usnesením č. 3/31 formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy č. 1/2014 nabylo účinnosti dnem 30.10.2014. 

 

 

Změna č. 1 územního plánu Staré Těchanovice

Změnu č. 1 územního plánu vydalo na svém 17. zasedání konaném dne 28.10.2016 Zastupitelstvo obce Staré Těchanovice usnesením č. 2/17. Opatření obecné povahy č. 1/2016 nabylo účinnosti dne 25.11.2016. 

 

 

Změna č. 2 územního plánu Staré Těchanovice

Změnu č. 2 územního plánu vydalo na svém zasedání konaném dne 23.8.2022 Zastupitelstvo obce Staré Těchanovice usnesením č. 3/39. Opatření obecné povahy č. 01/2022 a úplné znění územního plánu Staré Těchanovice po vydání změny č. 1 a č. 2 nabylo účinnosti dne 9. 9.2022.

 

 

Úplné znění územního plánu Staré Těchanovice po vydání změny č. 1 a č. 2