Obsah

Územní plán obce Svatoňovice

 

Územní plán obce Svatoňovice byl schválen zastupitelstvem obce Svatoňovice dne 6.3.2001 usensením č. 1/2001. Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 ze dne 7.3.2001 o závazné části a užívání územního plánu obce Svatoňovice nabyla účinnosti dne 23.3.2001.

Změna č. 1 územního plánu obce Svatoňovice byla vydána formou opatření obecné povahy zastupitlestvem obce dne 29.4.2008. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 28.5.2008.

Do územně plánovací dokumentace obce Svatoňovice je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vítkově, odbor výstavby a územního plánování, dveře č. 302, 3. nadzemní podlaží, budova č.p.7 na náměstí Jana Zajíce, na obecním úřadě ve Svatoňovicích a na Městském úřadě v Budišově nad Budišovkou, na odboru bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování.

 

Opatření obecné povahy