Obsah

Informace o veřejných zakázkách

Kontaktní osoby:

Ing. Marie Mikulová

tel. 556 312 244

e-mail: mikulova@vitkov.info 

 

Adresa pro písemnou korespondenci:

Městský úřad Vítkov
Odbor služeb
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov 

URL (internetová) adresa: www.vitkov.info
 

 

Profil zadavatele: 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=70

Veřejné zakázky realizované Městem Vítkov jsou dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a  uveřejňovány v informačním systému o veřejných zakázkách.

V případě veřejných zakázek malého rozsahu Město Vítkov postupuje dle Závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 

Aktuální veřejné zakázky