Obsah

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Typ: Informace z úřadu
Starosta Města Vítkova podle §27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

2. Místem konání voleb   

 

ve volebním okrsku č. 1  je volební místnost:

– vestibul Městského úřadu ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7

pro voliče bydlící na ulicích: Budišovská, B. Němcové, Klokočovská, nám. J. Zajíce, Potoční, Poštovní, Wolkerova, Těchanovická 274, 275, 315, 492

 

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost:

– vestibul kulturního domu, Vítkov, Dělnická 746

pro voliče bydlící na ulicích: Dělnická, Hasičská, Komenského, Květinová,  Lesní, Lipová, Luční, Malá, Selská, Školní, Zahradní, Ztracená, Opavská od zastavárny směrem dolů

 

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost:

místnost v sokolovně,  Husova 653, Vítkov

pro voliče bydlící na ulicích: Bezručova, Husova, Hřbitovní, Krátká, Křížová, Lidická, Oderská, Sadová, Skřivánčí pole, Stará, Švermova, Vodní, Úvozní, Příkrá

 

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost:

místnost v mateřské škole, Opavská 34, Vítkov

pro voliče bydlící na ulicích: Fučíkova, Křivá, Mladých, Nová, Polní, Rybniční, Spojovací , Těchanovická, (mimo č.p. uvedená v okrsku č. 1) , U nemocnice, Zemědělská, Opavská od zastavárny směrem nahoru, nemocnice, místní část Prostřední Dvůr

 

ve volebním okrsku č.  5 je volební místnost:

místnost v sokolovně Klokočov 32, Vítkov 3

pro voliče bydlící: v celé místní části Klokočov

 

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost:

místnost v požární zbrojnici, Lhotka 31

pro voliče bydlící: v celé místní části Nové Těchanovice, Zálužné, Lhotka

 

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost:

místnost v kulturním domě,  Jelenice 33

pro voliče bydlící: v celé místní části Jelenice

 

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost:

místnost v budově školícího střediska České pošty, s.p., Podhradí 2016

Pro voliče bydlící: v celé místní části Podhradí, Nýtek

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).

4. Voliči obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

Ve Vítkově 16.9.2020

 

                                                                                                 Ing. Pavel Smolka, v.r.

                                                                                                    starosta města

 


Vytvořeno: 15. 9. 2020
Poslední aktualizace: 15. 9. 2020 12:12
Autor: Jan Dušek