Obsah

Výběrové řízení - referent(ka) odboru vnitřní správy

Typ: Informace z úřadu
Výběrové řízení - referent(ka) odboru vnitřní správy 1Výběrové řízení na obsazení funkce referent(ka) odboru vnitřní správy Městského úřadu ve Vítkově na dobu neurčitou 

Město Vítkov 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje

Výběrové řízení na obsazení funkce referent(ka) odboru vnitřní správy Městského úřadu ve Vítkově na dobu neurčitou 

 

 

Druh a charakteristika práce:

Mzdový(á) účetní - organizace a zabezpečení zúčtování všech složek platů a odměn, zpracovávání a odesílání výkazů pro OSSZ a ZP, statistický úřad a finanční úřad, administrace zákonného úrazového pojištění. Realizace jednotlivých srážek platu, převody na účty, odvody příspěvku na penzijní připojištění, důchodové spoření nebo životní pojištění.

Referent/ka - Likvidace účetních dokladů z věcného a číselného hlediska, zúčtování dotací.

Zařazení: neúředník

Místo výkonu práce: Městský úřad Vítkov

Předpokládaný nástup: Dohodou, po ukončení výběrového řízení

Požadované vzdělání: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • Dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)

 • výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě

 • výhodou orientační znalost zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

K  přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a  dovednostech

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • telefonní kontakt a e-mail

 

Platové zařazení: 9. plat. třída, stupeň dle délky praxe 17600 – 26500,- Kč (od 01.01.2020 navýšení o 1500,- Kč), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006, zákoník práce.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Po skončení výběrového řízení zasíláme uchazeči materiály zpět.

 

Zaměstnanecké benefity:

pružná pracovní doba

v souladu s Fondem zaměstnavatele:

 • stravenky

 • příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění;

 • jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání

 • jednorázový příspěvek na vitamíny

 • příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.

 

Uzávěrka přihlášek: do 31.12.2019.

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

 

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY – MZDOVÝ/Á ÚČETNÍ NA DOBU NEURČITOU – neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Bližší informace: Ing. Jana Gintarová tel. č. 556 312 205, Ing. Šárka Petrtýlová  tel. č. 556 312 203

 

Ve Vítkově dne 12.11.2019                                                            Ing. Petrtýlová Šárka, v.r.

                                                                                                              tajemnice Městského úřadu


Vytvořeno: 12. 11. 2019
Poslední aktualizace: 12. 11. 2019 14:21
Autor: Jan Dušek